قابل توجه رئیس جمهور

ما نه سواد درست و حسابي داريم و نه شناسنامه مان به افتخار آقازادگي مزين است! ما فرزندان پابرهنه حضرت امام خميني (ره) . مريدان بي سواد ولي باصفاي حضرت امام خامنه اي (مدظله العالي) هستيم

آقاي رئيس جمهور انتخابات تمام شد !

گلستان 24: سميناري با حضور بيش از هزار كارشناس در حوزه ي اقتصادي در تهران برگزار شد كه سخنران اصلي آن رئيس جمهور محترم بودند. علت برگزراي چنين سميناري قطعا" بحث و بررسي پيرامون اقتصاد كشور و فرصتها و چالشهاي پيش روي آن بخصوص در شرايط خاص اقتصاد جهاني و بحث تحريمها بوده است. ليكن ذكر چند نكته را در اين مورد لازم دانستیم.

 • اصولا" در كشور ما بحث برگزاري سمينارها و كنفرانس هاي متعدد در موضوعات مختلف تبديل به نوعي فرهنگ رايج شده كه عليرغم فراواني حاصل چنداني هم ندارد! در حدي كه موجبات نارضايتي امام خامنه اي را هم فراهم آورده! اينكه سميناري برگزار شود و در مورد موضوعي كه همگان از كم و كيف آن مطلع هستند عده اي بعنوان كارشناس و متخصص دور هم جمع شوند و حرفهاي تكراري بزنند اصولا" مشكلي از كشور حل نخواهد كرد. در اينكه كشور مشكلات عديده اي در زمينه هاي مختلف دارد بحثي نيست ولي راه حل مشكلات و معضلات حرف زدن نيست بلكه عمل كردن است.
 •  در اين سمينار نه تنها حرفهاي تكراري زده نشد بلكه اتفاقا" سخنان رئيس مجهور محترم بسيار جالب و حتي جديد بود! بطوري كه تعجب همگان را برانگيخت! با مرور به سخنان رياست محترم جمهور كه در اكثر سايتها و خبرگزاري ها موجود است به نظر مي رسد كه اصولا"‌اين كنفرانس برگزار شد تا ايشان حرفاي جديدي بزنند! حرفهايي كه لزوما" از جنس اقتصادي هم نبود بلكه بيشتر سبقه سياسي داشت!
 • شخصا"‌از فرمايشات ايشان اينگونه برداشت كردم كه ايشان _و به طريق اولي مشاورين محترمشان_ همچنان در فضاي انتخاباتي باقي مانده اند و تصور ميفرمايند كه هنوز در فضاي تبليغاتي هستيم. لذا لازم ميدانند كه سخناني شعاري و غير مستند بر زبان بياورند و به فضاسازي سياسي بپردازند و سعي در فرافكني مسايل نمايند.

حسن روحانی

 • جناب رئيس جمهور در سخنان خود فرمودند: تیتر آن شرایط رکود تورمی است که شاید تیتری گویا برای وضعیت اقتصاد کشور باشد.....‌همچنین کشور از لحاظ تورم از مرز ۴۰ درصد عبور کرده بود و اینکه کشور از لحاظ بازار پولی و شرایط ارزی در یک تلاطمی قرار داشت که پیش‌بینی آینده را دشوار می‌کرد...... شرایط کشور اینگونه بود که دولت دارای بدهی‌های هنگفتی به نظام بانکی، به پیمانکاران و شرکت‌های متنوع داشت و اینکه دولت در شرایطی بود که از لحاظ روابط و سیاست خارجی فروش آنچه که می‌خواست بفروشد و خرید آنچه که می‌خواست بخرد با مشکلات توأم بود که شما نیز آن را در زندگی خود مشاهده می‌کردید.....ما در زمینه اشتغال مشکلات فراوانی داشتیم و اگر بخواهیم کل مبحث اشتغال را در بازه زمانی ۱۰ ساله از سال ۸۴ تا ۹۳ بررسی کنیم شاغلین کشور از ۲۰.۶ میلیون به ۲۱.۵ رسیده است..... این وضعیت نشان می‌دهد اقتصاد ما اشتغالزا نبوده و حال باید ببینیم مشکلات این اقتصاد چه بوده است.....با اینکه در یک دورانی در دهه ۸۰ خصوصا در نیمه دوم آن وضع درآمد ارزی ما بسیار خوب بود اما بین سال‌های ۸۵ تا ۹۰ اشتغال خالص ما تقریبا صفر است. این نشان می‌دهد که با فروش نفت و درآمد ارزی هم مشکلات ما حل نمی‌شود.....بزرگترین مشکلی که ما در روز اول داشتیم عدم استفاده و بهره‌برداری از نظرات کارشناسی بود و این مهمترین معضل در بحث اقتصاد بود. هر چندبيش از يكسال از انتخابات گذشته ولي رئيس جمهور محترم همچنان اصرار دارد كه مانند فضاي انتخاباتي به تخريب عملكرد دولت قبلي بپردازد. البته اين نكته كه دولت قبل و اصولا" دولتهاي گذشته مصون از خطا و اشتباه نبودند مورد قبول همه هست ليكن اين روند سياه نمايي تا كي بايد ادامه يابد؟ آيا بهتر نيست دركنار بيان نكات منفي و نقطه ضعفهاي دولت قبل اشاره اي هم به عملكرد مثبت آنها داشته باشيم تا فضاي اميد در بين مردم زنده شود؟
 • در ادامه ي فرمايشات رئيس جمهور محترم به نكته عجيبي برميخوريم! ايشان ناگهان و بدون هيچ زمينه اي به بحث رفراندوم اشاره ميكنند! بحثي كه هيچ سنخيتي با جلسه ي در حال برگزاري ندارد! به نظر شما در حوزه ي اقتصاد در مورد چه موضوعي ميشود همه پرسي كرد؟؟ مثلا" همه پرسي براي كاهش ميزان نرخ سود بانكي! آيا چنين موضوعاتي براي برگزاري همه پرسي منطقي ست؟ رياست محترم جمهور و مشاوران ايشان لطفا" پاسخ بدهند كه اگر قرار باشد در حوزه اقتصادي همه پرسي برگزار كنيم موضوع اين همه پرسي دقيقا" چه بايد باشد؟؟ همه پرسي يني نظرخواهي عمومي از مردم در مورد موضوع خاصي. با توجه به تخصصي بودن و گشتردگي موضوع اقتصاد و عدم تخصص اكثريت قريب به اتفاق مردم در اين زمينه اصولا" چنين عملي محال است. مضافا" اينكه اگر قرار باشد هر مسئله اي را به همه پرسي عمومي بگذاريم اصولا" فرآيند قانونگذاري در كشور چه معنيب خواهد داشت؟ نكته مهتر اينكه اگر برگزاير همه پرسي به سنت تبديل شود از فردا هر گروهي خواهان برگزراري همه پرسي در فلان و بهمان موضوع خواهد شد. واين مطلب اصولا" به ضرر امنيت نلي ماست! البته شخص رئيس جمهور محترم خود در زمينه امنيت ملي متخصص هستند و قطعا" اين نكته را ميدانند! از طرفي ايشان به فرموده خودشان حقوقدان هستند پس لاجرم از قوانين بخصوص قانون اساسي كشور قطعا" مطلع هستند! رياست محترم جمهوري قطعا" اصل پنجاه و نهم قانون اساسي را مدنظر داشته اند كه در آن به بحث برگزاري همه پرسي عمومي در موضوعات بسيار مهم مي پردازد ليكن در همان ماده اشاره شده است كه اين درخواست بايد به تصويب دوسوم اعضاي مجلس شوراي اسلامي برسد و قطعا" بعد از تصويب به عنوان مصوبه مجلس بايد به تأييد شوراي محترم نگهبان برسد! بعيد است كه جناب رئيس جمهور اين مورد ذيل اصل پنجاه و نهم را به دقت مطالعه نكرده باشند! منظور ما اينست كه بحث رفراندوم اگر چه بحثي قانوني و شفاف است ليكن در چنين مراسمي نه تنها هيچ توجيه منطقي ندارد بلكه كاملا"‌به مشوش شدن فضا مي انجامد! كمااينكه هم اكنون نيز در جامعه سولات متعددي به وجود آمده است! كه مهمترين آنها اين سوال است: رفراندوم در چه مورد؟؟؟
 • عليرغم تلاش زيادي كه براي خوشبين بودن به سخنان رئيس جمهور محترم ميكنيم به نظر ميرسد تنها جواب به سوال فوق اين است كه جناب رئيس جمهور با طرح بحث رفراندوم سعي در ايجاد فضايي داشتند تا دوستانشان بتوانند در آن به بحث و تبيين موضوع جديدي بپردازند تا ذهن جامعه مدتي درگير آن باشد! معالا" با توجه به نامشخص بودن اصل توافقات هسته اي و از طرفي خيانت آشكار طرف غربي بخصوص آمريكا به توافقات ادعايي كه با تصويب تحريمهاي جديد صورت گرفته! همچنين اتفاق اخيري كه در بازار نفت افتاده و مقامات آمريكائي رسما" اعلام كردند كه در توافق با عربستان بهاي نفت براي ضربه زدن به اقتصاد ايران و روسيه كاهش پيدا كرده است جناب رئيس جمهور و تيمشان نياز به فضايي براي بحث دارند تا اذهان عمومي از اين گردابي كه با خوشبيني مفرط و غير منطقي دولت تدبير و اميد منحرف شده و به موضوع ديگري بپردازند!
 • پس از سخنان رئيس جمهور محترم دستگاه تبليغاتي حاميان دولت تدبير و اميد به تبيين و تفسير اين موضوع از ديد خود پرداختند كه در اكثر موارد دو نكته را براي همه پرسي تعيين نموده اند: 1- انرژي هسته اي 2- رفع حصر سران فتنه
 • در حاليكه مدتي ست بحث رفع حصر سران خائن فتنه 88 در محافل متعدد حامي فتنه در جريان است و از طرفي رئيس جمهور محترم نيز در مناسبات مختلف بطور تلويحي اعلام كرده كه بحث رفع حصر كه از وعده هاي انتخاباتي ايشان بوده است را پيگيري ميكند مشاهده ميشود كه پس از سخنان ايشان بوقهاي تبليغاتي جبهه داخلي و خارجي حاميان فتنه به كار افتاده اند و مدام مطرح ميكنند كه موضوع رفع حصر ميتئاند به عنوان موضوعي بسيار مهم به همه پرسي گذاشته شود! از طرفي جبهه خوش باوران و مدافعان توافق هسته اي نيز بحث لزوم يا عدم لزوم پيگيري مطالبات هسته اي را عنوان مفيدي براي بحث همه پرسي مطرح نموده اند! يني اينكه از مردم پرسيده شود كه آيا ما انرژي هسته اي ميخواهيم يا خير؟؟ البته بنده به شخصه از مدافعان اين نكته هستم كه در مورد هر دو مطلب فوق به نظر مردم مراجعه شود!! چون مردم هميشه در صحنه و وفادار به نظام و انقلاب نشان داده اند كه در بحث فتنه و همچنين بحث هسته اي كاملا" برخلاف جهت فكري دوستان مدبر و اميدوار فكر ميكنند!! ليكن بازي آغاز شاده توسط دوستان مدبر و اميدوار را بازي خطرناكي ميدانم! چون اگر قرار باشد براي هر موضوعي كه سازوكارهاي رسمي و قانوني براي آن مشخص شده دست به برگزاري همه پرسي و اردوكشي بين مردم بزنيم آنوقت چيزي كه به حراج گذاشته خواهد شد امنيت ملي ماست! جناب رئيس جمهور محترم خيلي بهتر از همه ي ما ميدانند كه بحث حصر سران فتنه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي ست! كه اتفاقا" رئيس آن نيز شخص رئيس جمهور هست. لذا ايشان بهتر از هر كسي ميتواند نسبت به رفع حصر سران فنته اقدام كند! مگر اينكه بپذيريم شوراي عالي امنيت ملي و شخص رئيس جمهور به دليل مدارك و مستندات موجود كه اثبات كننده جرم سران فنته است از رفع حصر آنان خودداري ميكند!

کلیدساز

 • البته نكات گفتني فراواني در مورد بيانات جناب رئيس جمهور هست ليكن قصد اطاله كلام نداريم. فقط به فراخور وظيفه ي شرعي و اجتماعي خود چند تذكر عرض كنيم. البته قبلش بايد به استحضار برسانيم كه ما نه سواد درست و حسابي داريم و نه شناسنامه مان به افتخار آقازادگي مزين است! ما فرزندان پابرهنه حضرت امام خميني (ره) . مريدان بي سواد ولي باصفاي حضرت امام خامنه اي (مدظله العالي) هستيم! لازم ديدم خودم رو معرفي كنم تا دوباره بحث انتقاد افراد بي هويت از دولت پيش نياد! جناب رئيس جمهور محترم ميخواهم به شما عرض كنم كه انتخابات تمام شده است! و قطعا" فضاي رقابت هم تمام شده! حال نميگوئيم كه فرصت صد روزه اي كه خودتان وعده كرده بوديد هم تمام شده ولي اين نكته را تذكر ميدهيم كه مرد همچنان منتظر و چشم براه ديدن نتايج اقدامات دولت تدبير و اميد هستند! اينكه آمارها نشان ازي كنترل دولت بر آشفته بازار اقتصاد دارد حرفي ست ولي اين نكته كه مردم نتايج ايم كنترل را هنوز در زندگي خود نديده اند واقعيت رددناكي ست! رئيس جمهور محترم لطفا" بپذيريد كه مردم فقط همان مشاوران و نزديكان شما نيستند كه درد همه پرسي و يا رفع حصر فتنه گران و خائنين داشته باشند! عموم مردم چشم اميد به وعده هاي شما داشته اند!سعي كنيد اين اميد را از بين نبريد كه تنها خود متضرر خواهيد شد! و...

والسلام

 

ارسال نظر

 • golestan
  0

  خوشم امد
  متن کوبنده ای بود

 • سید
  0

  کیلد بدزدینه :))))))

آخرین اخبار