لحظه لحظه با انتخابات 01.30

شمارش آرا در حوزه شرق استان تا کنون ( ساعت 01.30) بدین شرح می باشد:

برآورد اولیه انتخابات در حوزه شرق استان گلستان

به گزارش گلستان24، شمارش آرا در حوزه شرق استان تا کنون ( ساعت 01.30) بدین شرح می باشد:

 

نتایج انتخابات شرق گلستان

ارسال نظر

آخرین اخبار