گلستان24 گزارش می دهد؛

طبق آمار کل تعرفه مصرفی شهرستانهای بندرگز و کردکوی بدین شرح است:

آمار تعرفه های مصرف شده در حوزه غرب استان

به گزارش گلستان24، به نقل از کانال انتخابات استان گلستان، طبق آمار کل تعرفه مصرفی شهرستان های بندرگز و کردکوی 40000 و آمار کل تعرفه های مصرفی شهرستان های بندرترکمن و گمیشان 60000 تعرفه بوده است.
 

 

نتایج مرحله دوم انتخابات غرب گلستان

ارسال نظر

آخرین اخبار