کیهان در ستون گفت و شنود خود با عنوان "حافظه" نوشت:

وقتی آقای وزیر «کم‌حافظه» می‌شود

کیهان در ستون گفت و شنود خود با عنوان "حافظه" نوشت:

گفت: وزیر مسکن طرح مسکن مهر را «فاجعه‌آمیز» خواند.

گفتم: ایشان سال گذشته هم طرح مسکن مهر را «مزخرف» نامیده بود!

گفت: ولی همین آقای وزیر مسکن هنگام گرفتن رأی اعتماد در مجلس، به نمایندگان گفته بود من نه فقط مخالف مسکن مهر نیستم بلکه خودم طراح آن بوده‌ام!

گفتم: یعنی ایشان، همان طرح خودشان را مزخرف و فاجعه‌آمیز دانسته‌اند؟!

گفت: چه عرض کنم؟! امان از فراموشی!

گفتم: یارو به رفیقش گله کرد که چرا پشت سر من گفته‌ای که آدم کم‌حافظه‌ای هستم؟! دوستش پرسید؛ به چه کسی گفته‌ام؟! و یارو با تعجب گفت؛ چی رو به چه‌کسی گفته‌ای؟!

 

ارسال نظر

آخرین اخبار