رحیم پور ازغدی:

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ماجرای فیشهای نجومی به دانشجویان توصیه کرد که اگر دیدید سخن رهبر در این خصوص بر زمین مانده است به صحنه بیایید و اعتراض کنید.

دانشجویان دیدند سخن رهبری در خصوص فیش‌های حقوقی بر زمین مانده، به صحنه بیایند

به گزارش گلستان24، حسن رحیم پور ازغدی عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی در هشتمین دوره طرح ولایت دانشگاه‌های خراسان رضوی گفت: در خصوص ولایت فقیه، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. کسانی که اصل دین را قبول ندارند، مفهومی به نام حکومت دینی را هم نمی‌توانند بپذیرند و کسانی هم ممکن است که دینی بیاندیشند؛ اما غیر اسلامی باشند و یا کسانی از درون نگاه شیعی  ولایتی برای فقیه در عصر غیبت متصور نباشند.

وی ادامه داد: البته هر کدام از این دیدگاه‌ها که از منشاءهای مختلفی به مسئله ولایت فقیه می‌اندیشند ممکن است اهداف سیاسی خاصی نداشته باشند، بلکه مبنای فکری آنان این گونه باشد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: کسانی فکر می‌کنند ولایت فقیه در عصر غیب، رغیب حکومت معصوم است که البته طبیعی است که چنین نگاهی مبنای ولایت فقیه نیست.

رحیم پور ازغدی ایده آل را حکومت معصوم دانست و بیان داشت: سوال این نیست که آیا حکومت اسلامی خطا پذیر بهتر است یا حکومت امام معصوم؛ چراکه در زمان معصوم تشکیل حکومت غیر معصوم جایز نیست.

وی مطرح کرد: سوال این است که در زمانی که عصر غیبت است و دست جامعه شیعه از حکومت امام معصوم دور است چه باید کرد؟، آیا باید بگذاریم افرادی طاغوتی حکومت را به دست گیرند یا این‌که باید با آنان مبارزه و حکومتی هر چه شبیه‌تر به حکومت اسلامی را بیابیم و آن را برگزینیم  و بعد بر آن نظارت کنیم؟.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ابراز داشت: برخی شبهه‌ای مطرح می‌کنند و می‌گویند زمانی که حکومت و ولایت از آن امام معصوم باشد و ما آن را به فردی غیر معصوم  بدهیم به این معنا خواهد بود که غیر معصوم با معصوم مساوی شده است.

رحیم پور ازغدی در پاسخ به شبهه‌ای مبنی بر اینکه آیا ولایت فقیه با امام معصوم مساوی است؟ گفت: دارا بودن شرایط ولایت فقیه به معنای مساوی بودن با معصوم نیست، بلکه باید بگوییم زمانی که امام معصوم در غیبت است آیا شیعیان و مسلمین نیز مانند غیر مسلمین، حکومت و قانون نیاز دارند یا خیر؟ به طور حتم مسلمانان نیز همانند غیر مسلمانان نیازمند حکومت و اجرای قانون و عدالت هستند.

وی ضمن تاکید بر این نکته که کسی باید بر جامعه مسلمین حکومت کند که توان حکومت و التزام به قانون را داشته باشد، ابراز داشت: البته مطمئناً هر فقیهی نمی‌تواند رهبری جامعه را بر عهده گیرد، بلکه فقیهی می‌تواند رهبری را عهده‌دار شود که شرایط فتوا و قدرت قضاوت داشته باشد و بتواند فصل خصومت کند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن اشاره به این مطلب که واجب کفایی است هر فقیهی که بتواند حکومت کند و امکان بیشتری برای حکومت دارد، حکومت را به دست گیرد، عنوان کرد: بر مردم هم واجب کفایی است که از رهبری اطاعت کنند و بر او نظارت داشته باشند، همچنین می‌توانند ولایت فقیه را امر به معروف و نهی از منکر و حتی از او انتقاد کنند.

رحیم پور ازغدی تاکید کرد: نباید تصور کنیم که چنانچه ولی فقیه انتخاب شد تمامی ما زیر بال او خواهیم رفت و دیگر نباید کاری کنیم، بلکه باید به او کمک کنیم.

وی با طرح این پرسش که اختیارات ولی فقیه باعث نمی‌شود که او از ریل خارج شود؟، این اختیارات مربوط به اختیارت حقوقی رهبر است و نه حقیقی. حقوق مادی رهبر از حقوق مادی تک تک افراد جامعه بیشتر نیست و سطح زندگی ولی فقیه باید متوسط به پایین جامعه باشد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این موضوع که ولایت وظیفه است، مقام نیست، بیان کرد: فردی که رهبری جامعه را بر عهده می‌گیرد از 99 درصد امکانات و تفریحاتی که می‌تواند انجام دهد، باز می‌ماند.

رحیم پور ازغدی تاکید کرد: ولایت فقیه سلطنت ملّا و آخوند و سلطنت شاه روحانی نیست. ولایت فقیه سربازی برای مردم است و نه سرباری برای مردم.

وی یادآور شد: ولایت فقیه از منافع خود گذشته و به خلق خدمت می‌‌کند و مانع کژروی می‌شود به طور مثال همان گونه که مشاهده کردید رهبری سر مسئله فیش‌های حقوقی اعتراض کردند و فرمودند افراد خاطی باید مجازات و کنار گذاشته شوند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی خطاب به دانشجویان گفت: چنانچه مشاهده کردید که سخن رهبر در این خصوص بر زمین مانده است به صحنه بیایید و اعتراض کنید و بیانیه صادر کنید و از مسئولان بخواهید که گوش به فرمان رهبر انقلاب باشند.

رحیم پور ازغدی با طرح این پرسش که آیا ولایت فقیه امری عقلایی است یا خیر؟، تصریح کرد: بله، ولایت فقیه یک حکومت عقلایی است؛ چراکه قراردادی بین مردم و رهبری بسته می‌شود که بر اساس این قرارداد رهبری می‌پذیرد که قوانین و شرایطی را رعایت کند و مردم نیز می‌پذیرند که از او اطاعت و بر او نظارت کنند، البته این قرارداد در هر سو باید تابع ضوابط الهی باشد.

عمارنامه

 

ارسال نظر

آخرین اخبار