یادداشتی به قلم مهدی محمدی:

فرمایش امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره که عدم تجاوز نظامی دشمن به ایران "فقط" به دلیل اقتدار نظامی ایران است و به عامل دیگری ربط ندارد

اقتدار نظامی دلیل عدم تجاوز نظامی دشمن به ایران

به گزارش گلستان24، فرمایش امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره که عدم تجاوز نظامی دشمن به ایران "فقط" به دلیل اقتدار نظامی ایران است و به عامل دیگری ربط ندارد یک کد راهبردی دارای ارزش تاریخی است. تا امروز، مکررا، عدم حمله به ایران به تلاش های سیاسی و مذاکراتی ربط داده شده  و حداقل در دو مقطع -یکی خرداد ٧٦ و دیگری مقطع برجام- ادعا شده این اقدامات جلوی حمله را گرفته است. ارزیابی امروز رهبر معظم انقلاب همه این ادعاها را یکسره رد می کند. مطابق این ارزیابی نه فقط گزینه "براندازی" بلکه گزینه "انهدام نظامی ایران" روی میز دشمن است و اگر این اتفاق رخ نمی دهد از یک سو به دلیل "توان دفاع نظامی" ایران است که "اثربخشی" حمله را کنترل می کند و دوم، ناشی از "توان تهاجم نظامی ایران" که امکان "پاسخ دهی موثر" به هرگونه حمله را فراهم می آورد.


انتهای پیام /

ارسال نظر

آخرین اخبار