بر اساس مطالعات اخیر، 65% از زنان و 25% مردان در ایالات‌متحده با آزارهای خیابانی مواجه می‌شوند. بررسی در مورد زنان نشان داده است که 57% تجربه‌ی آزارهای لفظی داشتند

آزارهای خیابانی در آمریکا

بر اساس مطالعات اخیر، 65% از زنان و 25% مردان در ایالات‌متحده با آزارهای خیابانی مواجه می‌شوند. بررسی در مورد زنان نشان داده است که 57% تجربه‌ی آزارهای لفظی داشتند درحالی‌که 41%، اشکالی از آزارهای فیزیکی را تجربه کرده‌اند مانند لمس کردن‌های جنسی (23%)، دنبال کردن (20%)، چشمک زدن (14%) و مجبور کردن به انجام اعمال جنسی (9%). در مورد مردان، 18% تجربه‌ی آزارهای لفظی و 16% تجربه‌ی اشکالی از آزارهای فیزیکی را داشته‌اند و غالباً این نوع اذیت‌های جنسی از جانب افراد LGBT صورت می‌گیرد.

بر اساس مقاله‌ی " ناامنی و آزار در فضاهای عمومی: یک گزارش ملی از آزارهای خیابانی" واژه‌ی آزار خیابانی به این صورت تعریف‌شده است: عملی ناخواسته در فضای عمومی بین یک شخص غریبه‌ی تحریک‌شده توسط یک شخص واقعی یا تصویری و تمایلات و ابرازات جنسی، و باعث ایجاد احساس آزردگی، عصبانیت، تحقیر و یا ترس در شخص مورد آزار قرارگرفته شد.

"آزارهای خیابانی را متوقف کنید (SSH)"، نام یک موسسه‌ی غیرانتفاعی باهدف مستندسازی، آدرس‌دهی و پایان دادن به آزارهای خیابانی در سراسر جهان است. این جنبش 2000 مخاطب از سنین، نژاد، درآمد، ملیت، جنسیت و تمایلات جنسی مختلف دارد.

آزارهای خیابانی در آمریکا

موضوع دیگر در مورد آزارهای جنسی این است که این اتفاق متعدد برای بسیاری از افراد (86% از زنان مورد آزار قرارگرفته و 79% از مردان)، از سنین آغاز جوانی (50% از زنان و مردان از آغاز 17 سالگی) آغاز می‌شود و قریب به‌اتفاق، آزار رسانان هم از زنان و هم از مردان هستند.

البته تهیه‌ی این آمار با مشکلاتی مواجه بود، بنا به دلیل جامعه‌ی آماری بسیار کوچک و تلاش برای انعکاس و تسری دادن آن به‌کل ایالت متحده‌ی آمریکا بود. این آمار غالباً از افراد سفیدپوست و غیر هم‌جنس‌گرا به‌دست‌آمده و در این بررسی‌ها نظرات افراد دیگر مانند سیاه‌پوستان و هم‌جنس‌گراها را به‌صورت شفاف منعکس نشده است. به‌علاوه، محدودیت‌های قانونی در مورد مصاحبه با افراد جوان وجود دارد؛ بنابراین جامعه‌ی آماری برای افراد زیر 18 سال منعکس نشده است. و از همه مهم‌تر بسیاری افراد تعریف درستی از آزارهای خیابانی ندارند. زیرا اذیت‌های خیابانی تبدیل به یک تجربه‌ی بسیار عادی برای افراد جامعه و به‌خصوص افراد بالغ شده است. درنهایت، آزار جنسی نشانه‌ای از نابرابری و گرایش‌های اجتماعی منسوخ و قدیمی است، این عمل نه مسئله‌ای خوشایند و نه موضوعی است که بتوان آن را نادیده گرفت و یا چشم‌پوشی کرد.

ارسال نظر

آخرین اخبار