ریاض برای تهران اهمیتی ندارد

ایران در حقیقت به عنوان یکی از اصلی ترین نگرانی های وزارت امور خارجه عربستان محسوب می شود، باید گفت که عربستان به عنوان اصلی ترین نگرانی ایران به حساب نمی آید.

ترس سعودی ها از ایران
به گزارش گلستان24، در حالی که ایران در حقیقت به عنوان یکی از اصلی ترین نگرانی های وزارت امور خارجه عربستان محسوب می شود، باید گفت که عربستان به عنوان اصلی ترین نگرانی ایران به حساب نمی آید.
 
عربستان ترس سعودی ها از ایران/ ریاض برای تهران اهمیتی ندارد

ماهنامه آمریکایی نشنال اینترست در گزارشی با عنوان "عربستان سعودی بیش از آنچیزی که ایران نگران عربستان باشد، نگران ایران است" نوشت: اغلب اوقات فرض می شود که عربستان سعودی برای ایران یک نگرانی بزرگ بحساب می آید، همانطور که تهران برای عربستان یک نگرانی بزرگ محسوب می شود، اما باید گفت اینطور نیست.

نشنال اینترست نوشت: در حالی که ایران در حقیقت به عنوان یکی از اصلی ترین نگرانی های وزارت امور خارجه عربستان محسوب می شود، باید گفت که عربستان به عنوان اصلی ترین نگرانی ایران به حساب نمی آید. اکنون ترس از هژمونی ایران در منطقه به چیزی تبدیل شده است که اجازه نمیدهد فکر اعراب منطقه آسوده باشد. ایران با گروه ها و جنبش های نیابتی که در منطقه دارد خود را در منطقه ثابت کرده است در حالی که عربستان این اقدام ایران را یک دخالت غیر قانونی در مسائل کشور های عربی می داند این در حالی است که ایران در اصل عربستان را به عنوان یک تهدید قلمداد نمی کند. تهران با صراحت دائما سیاست های آل سعود و مشروعیت های منطقه ای عربستان را زیر سوال می برد. رهبر عالی ایران آیت الله خامنه ای مدیریت عربستان در شهرهای مذهبی مکه و مدینه را زیر سوال برده است و خواستار تغییر مدیریتی آن شده است.

این ماهنامه آمریکایی افزود: عربستان اکنون برای جلوگیری از نفوذ ایران در منطقه، به شدت وارد جنگ یمن شده و هزینه های زیادی در جنگ یمن متقبل شده است. تهران با استفاده از سیاست های خود در بسیاری از عرصه ها، فرصت های راحت و بسیار مناسبی را برای زیر سوال بردن عربستان بدون تغییر در سیاست های خارجه خود دارد. تهران به غرب این سیگنال را ارسال کرده است که یک متحد طبیعی و واقعی برای مبارزه با داعش و القاعده محسوب می شود و از طرفی اعتبار عربستان را در این زمینه تخریب می کند و ایدئولوژی های عربستان را در این زمینه مخرب می داند.

نشنال اینترست در پایان نوشت: به هرحال تا حدود به نظر می رسد که شرایط و اوضاع ایران و عربستان یکی است اما تمرکز عربستان کاملا روی ایران است اما برای ایران عربستان در رتبه های بعدی قرار دارد. به هر حال حس چنین تهدیداتی بین دو کشور موجب می شود که مذاکرات بین دو کشور پیش نرود.


منبع : جام

ارسال نظر

آخرین اخبار