همزمان با 12بهمن و آغاز دهه مبارک فجر مراسم استقبال نمادین از ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی در فرودگاه و گلزار شهدای شهرگرگان با حضور استاندار گلستان ،معاونین استاندار،فرماندار مرکز استان ،مدیران کل استان و مدیران شهرستان برگزار شد .

از استقبال نمادین در فرودگاه گرگان تا غبار روبی مزار شهدای گمنام امامزاده عبدالله گرگان

به گزارش گلستان 24، گزارش تصویری رویدادهای امروز گرگان به شرح زیر است:

مراسم استقبال نمادین از ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی

 مراسم استقبال نمادین از ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی

مراسم استقبال نمادین از ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی

مراسم استقبال نمادین از ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی

مراسم استقبال نمادین از ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی

مراسم استقبال نمادین از ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی

مراسم استقبال نمادین از ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی

مراسم استقبال نمادین از ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی

مراسم استقبال نمادین از ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی

مراسم استقبال نمادین از ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی

مراسم استقبال نمادین از ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی

مراسم استقبال نمادین از ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی

مراسم استقبال نمادین از ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی

مراسم استقبال نمادین از ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی

مراسم استقبال نمادین از ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی

مراسم استقبال نمادین از ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی

مراسم استقبال نمادین از ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی

مراسم استقبال نمادین از ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی

مراسم استقبال نمادین از ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی

مراسم استقبال نمادین از ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی

مراسم استقبال نمادین از ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی

مراسم استقبال نمادین از ورود تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به میهن اسلامی

 
 

ارسال نظر

آخرین اخبار