رضا جامی، خبرنگار سایت خبری اترک و فعال فرهنگی شهرستان کلاله:

مصداق اسلام برای این جوانان، داعش، طالبان و القائده است. بنابراین مقام معظم رهبری بسیار دقیق و به جا به جوانان اروپایی و آمریکایی راه را نشان دادند.آقای ظریف معتقد است که ما داریم دموکراسی و کاغذ بازی سیاسی را انجام می دهیم و کسانی که در عرصه فرهنگ هستند به کار فرهنگی خود بپردازند.

مصداق اسلام برای جوانان غربی داعش، طالبان و القائده است/سیاست ما عین دیانت ماست

رضا جامی، خبرنگار سایت خبری اترک و فعال فرهنگی شهرستان کلاله، در مصاحبه اختصاصی با گلستان 24، درباره نامه رهبری به جوانان اروپا و آمریکای شمالی می گوید: با توجه به موقعیت شناسی های بسیار حساب شده و دقیق مقام معظم رهبری، این بار هم ایشان در نقطه حساس و به جا، با توجه به برنامه ریزی که برای ضربه زدن به اسلام کرده بودند، برای جوانان اروپا و آمریکای شمالی این نامه را ارسال نمودند. زیرا اطلاعاتی که به دست جوانان اروپا و آمریکای شمالی، به خصوص ایالات متحده، می رسد سالم نیست. مخصوصا اطلاعات مربوط به اسلام که بسیار تحریف شده به دستشان می رسد.

مصداق اسلام برای این جوانان، داعش، طالبان و القائده است. بنابراین مقام معظم رهبری بسیار دقیق و به جا به جوانان اروپایی و آمریکایی راه را نشان داده و فرمودند که با مراجعه با قرآن و احادیث پیامبر اسلام (ص) اصل اسلام را مشاهده کنید و بشناسید. جست و جو کنید و ببینید که اسلام چه می گوید. اسلام دین مهربانی است و هر کس به شناخت اصل آن بپردازد، به پاکی درونی اش خواهد رسید.

zarifi rahbar

جامی با اعتقاد به یکی بودن اصل دیانت و سیاست ادامه می دهد:  آقای ظریف معتقد است که ما داریم دموکراسی و کاغذ بازی سیاسی را انجام می دهیم و کسانی که در عرصه فرهنگ هستند به کار فرهنگی خود بپردازند.

در حالی که بنا بر سخن ارزشمند شهید مدرس، سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما. ما نمی توانیم دیانتمان را از سیاست جدا کنیم. حتی پیامبر اسلام (ص) که بنا به گفته قرآن بهترین الگوی ما هستند، برای سران ممالک بزرگ جهان آن زمان، به صورت دیپلماسی نامه می فرستند. هم کار فرهنگی می کنند و هم در عین حال کار یک فرمانده نظامی را بر عهده دارند و هم کار های اقتصادی را مدیریت می کنند. ایشان یک رهبر به تمام معنا هستند. ما اگر مدعی حکومت اسلامی هستیم، نباید فراموش کنیم که سیاست ما عین دیانت ما و دیانت ما عین سیاست ماست.

ارسال نظر

آخرین اخبار