لغو این سخنرانی کمر ملت را شکست! نه بیکاری و رکود و حقوق نجومی

عکس/کمر ملت شکست

ارسال نظر

آخرین اخبار