"این سخن پل میلر که رسانه های غربی و آمریکایی به آن پرداخته اند، دقیق نیست بلکه روسیه می داند که پوتین نقشه خطرناک تری از حمله به لاتفیا در سر دارد."

رونمایی روسیه از نقشه خطرناک پوتین

به گزارش گلستان24 ، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، "پل میلر" از کارمندان کاخ سفید طی کتابی که تألیف کرده نوشته است که جنگ جهانی سوم در صورت حمله روسیه به "لاتفیا" در شمال اروپا اغاز خواهد شد و در این هنگام است که ناتو برای مقابله با روسیه وارد عمل می شود.

به گزارش اسپوتنیک، این سخن پل میلر که رسانه های غربی و آمریکایی به آن پرداخته اند، دقیق نیست بلکه روسیه می داند که پوتین نقشه خطرناک تری از حمله به لاتفیا در سر دارد.

این خبرگزاری ادامه داد: پوتین آغازگر جنگ سوم جهانی نخواهد بود بلکه از طریق ایجاد تنش و بحران نظامی توسط هوادارانش در لاتفیا پای ترامپ را وسط خواهد کشاند تا او در این رابطه تصمیمگیری کند که آیا جنگ جهانی سوم شروع شود یا خیر؟

منبع: اتاق خبر 24

ارسال نظر

آخرین اخبار