یادداشتی به قلم سهراب اسفندیاری؛

سهراب اسفندیاری فعال فرهنگی اجتماعی گلستانی نوشت : آقای رئیس جمهور امیدواریم منشور شهروندیتان هم مثل اقتصاد صد روزه٬برجام واحیای اخلاق نباشد!

چیز شناسی برجام!/ آقای رئیس جمهور امیدواریم منشور شهروندیتان هم مثل اقتصاد صد روزه٬برجام واحیای اخلاق نباشد!

به گزارش گلستان24، سهراب اسفندیاری فعال فرهنگی اجتماعی گلستانی طی یادداشتی با عنوان چیز شناسی برجام! نوشت :

بالاخره  پرده افتاد!وپرده آخر رو شد!به نقل از کریمی قدوسی عضو کمیسون امنیت ملی مجلس از زبان مبارک آقای ظریف شنیده شد که اشتباه کردند!!!

ظریف

دیرآمدی ای نگارسرمست / زودت ندهیم دامن از دست!

اما چرا الان؟آیاماهی راهروقت ازآب بگیریم تازه است؟!پاسخ روشن است نه!به خصوص اگرمرده باشد!!!هرچند اینجا ضرب المثل ماهی وآب اصلا جایی ندارد چون ابی نبود بلکه مرداب بود وماهی نبود!نیروگاه اتمی بود که قلبش را بادست خودمان دراوردیم وباهمان دستان مبارک بتن درجه یک ریختیم!آنهم سریع تراز زمان مد نظر آمریکاییها!

بله!اگر خدایت را کدخدابدانی نتیجه ای جزاین ندارد!!!

کسی نیست بگوید با جمله من اشتباه کردم مردم راضی نمیشوند!وبه قول آقای روحانی اگرچرخ سانتریفیوژهاباید بچرخد چرخ زندگی مردم هم باید بچرخد!اما دیدیم که چرخ سانتریفیوژهاازکارافتاد اماچرخ معاش مردم حرکت که نکرد هیچ دزدیده شد!!!

چرا؟وچگونه؟روشن است که چرخیدن چرخ سانتریفیوژ یعنی استقلال درانرژی وتضمین امنیت ملی وعامل بازدارنده و....واین همان چک تضمینی اقتصاد مقاومتی بود که پاره شد!!!

من اشتباه کردم!!!

آقای ظریف!من اشتباه کردم شما چیزی ازمشکلات مردم کم نمیکند!من اشتباه کردم شما دستاورد ده ساله دانشمندان اتمی مارابرباد داد واین یعنی عقب افتادن از کاروان علم درتاریخ!!!!

آقای ظریف!آن روزی که رهبری ازسردلسوزی وباشناخت کامل فرمود اینها ازپشت خنجرمیزنند ایکاش گوش شنوایی داشتید!آقای ظریف در قدم زدنهایتان دیگراز چه چیزهایی باکری گفتید که امروز تنها تشت رسوایی برجامتان گوش مارا کر کرده وتنهابه آن اذعان میکنید؟!امیدواریم درباب مسائل منطقه به گفتگو ومذاکره از جنس تدبیروامید(بخوانید وادادگی)نپرداخته باشید!

ایکاش تیم مذاکره کننده قوی تربود!ایکاش نصایح رهبری شنیده میشد!ایکاش دیدگاه دلواپسان مد نظر قرارمیگرفت!ایکاش به برجام به عنوان برگ برنده برای انتخابات نود وشش نگاه نمیکردید وصدها ایکاش دیگر!!!

وقتی به مبارزه قائل نباشی ودران سو قواعد مذاکره راخوب ندانی پیداست در زمین رقیب بازی خواهی کرد!ازاول هم معلوم بود برجام فرجامش این است وقتی وعده اقتصاد صد روزه تنها وعده باشد که دلمان رابه آن خوش کنیم!وما خوش کردیم!وازاینجابود که نقد خودرا رها کردیم(ظرفیتهای داخلی)وبه نسیه دشمن خوش خیال شدیم!دروازه های اقتصادی رابا واردات کالاهای مصرفی ٬تجملی ٬اشرافی وبیفایده چون غذای سگ وگربه ولاک ولوازم ارایشی ومژه مصنوعی ودندان مصنوعی ومیوه های تراریخته بازکردیم تا کالاهای بنجل غربی بر روی آوار تولیدات داخلی فروش رود وغرب راخوشحال کنیم وحال که مابه همه وعده هایمان عمل کردیم چه ضرورتی نظام سلطه را ملزم به اجرای تعهداتش میکند!؟

وشان یک ملت تاریخی را درحد چند هواپیما پایبن آوردیم!!!آقای ظریف!نه!آقای روحانی!اگرهمان سانتریفیوژهای روشن نبود شما نمیتوانستید پزبرجام رادهید!یک دانشجوی رشته علوم سیاسی هم میداند که درسیاست نباید همه توان رابر روی سیاست خارجی نهاد یاکه باید ازسرمایه داخلی استفاده کرد.شرط گذاری روی سیاست خارجی اگرچه یک ریسک است اما هرعاقل وسیاستمداری میداند که نباید تمامیت سیاست خارجی را دریک موضوع تقلیل داد وآیااین چیزی جزیک قمارسیاسی بود!؟

مگرجهان تنهاامریکاوچند کشورغربی بودند که چرخیدن چرخ اقتصاد وحل معاش مردممان را از آنها دربرجام بخواهیم!این سرانجام یک حقوقدانی است که ریاست جمهور امریکاراکه دستانش به خون میلیونها مسلمان وانسان وسیاستهای استعماری درجهان الوده است مودب میداند!!!!آقای رییس جمهور!هنوزهم آقای اوباما را مودب میدانید!؟هنوز هم معتقدید باید احساسات(ارمانگرایی)راکنارگذاشت وباجهان(امریکا)گفتگو کرد!؟مزه گفتگوی برجام چگونه بود!آقای رییس جمهور شاید ازنظرشما اوباماباادب باشد اماازنظر ما او ادامه همان سیاستمدارانی است که امام (ره)نظام آنهارا شیطان بزرگ خواند وما به این نگرش افتخار میکنیم!آقای رییس جمهور شاید به نظرشما اوباما با ادب باشد اما ازنظرما شما با ادب نیستید!اگربا ادب بودید اوبامارا برفرزندان انقلابی این خاک ترجیح نمیدادید وبا الفابی چون بزدل٬ترسو٬جهنمی٬بی شناسنامه٬تازه به دوران رسیده(ولیستی بلند ازالقاب زشت که حاکی از بی ادبی گوینده دارد)نمیخواندید!آقای رییس جمهور امیدواریم منشور شهروندیتان هم مثل اقتصاد صد روزه٬برجام واحیای اخلاق نباشد!آقای روحانی ظریف به راه ضعیف خود اذعان کرد ووقت آن رسیده که امروز بعداز بازی چهارساله باسرنوشت ملت ۸۰میلیونی عذرخواهی کنید.امیدواریم این شهامت را داشته باشید....


نویسنده: سهراب اسفندیاری

انتهای پیام/

ارسال نظر

آخرین اخبار