نگاهی اجمالی بر کودتای نافرجام مخملی و حوادث پس از انتخابات سال 88

کلیپ جنگ نرم یا انقلاب مخملی در ایران

نگاهی اجمالی بر کودتای نافرجام مخملی و حوادث پس از انتخابات سال 88

جنگ نرم یا انقلاب مخملی در ایران

 

Capture

دانلود

 

منبع : روشنگری

ارسال نظر

آخرین اخبار