شبکه های اجتماعی این روزها حاوی شعارهایی به مناسبت راهپیمایی بیست و دوم بهمن هستند.

«تحریم اگه بمونه، مذاکره تمومه»

به گزارش گلستان 24، شبکه های اجتماعی این روزها حاوی شعارهایی به مناسبت راهپیمایی بیست و دوم بهمن و با موضوعاتی همچون، لزوم توجه دولت به دستاوردهای هسته، ای، پرهیز از توافق بد، حفظ منافع ملی و توجه به ارزشها است و هر لحظه نیز بر دامنه این شعارها افزوده می شود.
برخی از شعارهای پخش شده در شبکه های اجتماعی به منماسبت بیست ودوم بهمن، به این شرح زیر است:

لغو همه تحریم ها شرط توافقات است/ این شرط ملت ما، در این مذاکرات است

آمریکا حق نداره، حتی یه شرط بزاره/ تا وقتی مثل آدم، تحریمو برنداره

انرژی هسته ای حق مسلم ماست/ مذاکره با قدرت نشان ماست

تحریم اگه بمونه، مذاکره تمومه

نه تحریم، نه ذلت/ مذاکره با عزت/ با حفظ شان ملت

نصر من الله و فتح قریب/ مرگ بر آمریکای مردم فریب

غیرت ایرانیمون شرطی نمی پذیره/ هیچ کسی حق نداره حق ما رو بگیره

موضع ملت ما، همیشه در هر کجا/ موضع انقلاب و رهبر والا مقام

هم اندیشی
 

ارسال نظر

آخرین اخبار