امروز در مراسم راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه، مردم گلستان باز هم حماسه آفریدند.

حماسه بزرگ گلستان به زبان تصویر

به گزارش گلستان 24، مردم شهید پرور و حماسه ساز گلستان، امروز، بیست و دوم بهمن ماه، به خیابان ها آمدند و با شعار های خود علیه استکبار جهانی، درخت سی و شش ساله انقلاب اسلامی را شکوفه باران کردند.

 


راهپیمایی گلستان

 

راهپیمایی گلستان

 

راهپیمایی گلستان

 

راهپیمایی گلستان

 

راهپیمایی گلستان

 

راهپیمایی گلستان

 

راهپیمایی گلستان

 

راهپیمایی گلستان

 

راهپیمایی در گلستان

 

راهپیمایی در گلستان

 

راهپیمایی در گلستان

 

راهپیمایی در گلستان

 

راهپیمایی در گلستان

 

راهپیمایی در گلستان

 

راهپیمایی در گلستان

 

راهپیمایی در گلستان

 

راهپیمایی در گلستان

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار