کارشناس مسائل بین الملل، در گفت و گو با گلستان24؛

یکی از مهمترین بسته های پیشنهادی در حوزه تکنولوژی مبارزات انتخاباتی؛بهره گیری از میکروبلاگ توئیتر است نقش عمده ای در پیروزی دونالد ترامپ ایفا نموده است و تداوم بهره گیری از آن به شیوه ترامپی یکی از جدی ترین نگرانی های داخلی این کشور محسوب می شود.

"همای سعادت" ترامپ در راه مبارزات انتخاباتی ایران / مطالعه و سرمایه گذاری ویژه بر مدل مبارزات انتخاباتی ترامپ با تاکید بر بهره گیری از توئیتر

حسن بیارجمندی، کارشناس مسائل بین الملل، در یادداشتی اختصاصی به گلستان24، نوشت:

 

انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده هنوز از جهات مختلف در حال مطالعه و بررسی است ؛یکی از جهات مطالعاتی _که اخیرا بطور ویژه از سوی یک جریان سیاسی داخل ایران مورد اهتمام قرار گرفته است _  روش و شیوه های مبارزات انتخاباتی ترامپ و مدیریت ستاد انتخاباتی او است.

براساس اطلاعات میدانی موجود در فضای رسانه ای بالاخص در دو هفته اخیر ،نشانه هایی از عملیاتی سازی نتایج این مطالعه ویژه ،مشاهده شده است و جای دارد بصورت مستقلی نیز بدان پرداخته شود.

 

حسن بیارجمندی ترامپ توئیتر

 

یکی از مهمترین بسته های پیشنهادی در حوزه تکنولوژی مبارزات انتخاباتی؛بهره گیری از میکروبلاگ توئیتر است که خود به اذعان عمده کارشناسان خارجی و داخلی نقش عمده ای در پیروزی دونالد ترامپ ایفا نموده است(ثبت یک رکورد) و تداوم بهره گیری از آن به شیوه ترامپی یکی از جدی ترین نگرانی های داخلی این کشور محسوب می شود.

 این همای سعادت ترامپ اکنون در فضای مبارزات انتخاباتی یک جریان سیاسی بطور ویژه ای پر و بال گشوده است و با پیوست به "تلگرام " و بهره برداری از یک سامانه ویژه ؛کارآیی خود را بالاخص در ارتباط با دو مجرم امنیتی و نیز یک موضوع دو قطبی ساز اثبات نموده است.

 

حسن بیارجمندی ترامپ توئیتر

 

هر چند بهره گیری از این سیستم علیه ایران بعنوان یکی از سامانه های جنگ روانی از قبل در دستور کار بوده است؛ از جمله در کودتای رنگی ناموفق سال  88به منظور طرح شبهه در نتایج انتخابات؛انگاره سازی تقلب ؛ کشته سازی های دروغین ؛ساخت ، طرح و بسط شعار های ضد نظام و... اما بهره گیری از آن در وهله اول برای تغییر مسیر یک انتخاب و اثرگذاری بر پیروزی انتخاباتی در نوع خود جدید است.بالاخص اینکه عمده سهام این میکروبلاگ  به خاندان آل سعود تعلق دارد و انگیزه های سیاسی و...زیادی برای بهره گیری از این ظرفیت نرم وجود دارد.

 اما مهمترین ملاحظه در بکارگیری از این سیستم _که نسبت به وقوع آن هشدار جدی داده شده است _امنیت این میکروبلاگ است که با توجه به تعدد هک شدن آن و نفوذ به حساب های کاربران آن خود یک تهدید جدی محسوب می شود .این موضوع در رقابت های انتخاباتی ایران و با توجه به تبعات داخلی و خارجی حتی یک توئیت ساده و انتشار گسترده آنی آن در تلگرام می تواند به یک بحران امنیتی مبدل شود و یا با دستیابی به بانک اطلاعاتی آن و افشای آن، بحران سیاسی درون ستادی(همانند حزب دموکرات آمریکا) و شکست انتخاباتی را رقم بزنند.

 

حسن بیارجمندی ترامپ توئیتر


بنابراین تجهیز ویژه سخت افزاری و نرم افزاری و ایجاد کانال های ارتباطی امن و غیرقابل نفوذ ؛حداقل هایی است که کارشناسان امنیتی به جد بدان توصیه نموده اند،چراکه یک روی دیگر سکه مبارزات انتخاباتی مورد مطالعه(آمریکا )، همچنانکه اشاره شد؛ رخنه مجازی به سیستم های حزب و ستاد انتخاباتی دموکرات ها و افشای اسناد درونی آنان در فضای مجازی بود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار