اقدام انتخاباتی احمدی نژاد در سراسر ایران

«با سرکار آمدن ترامپ تنها دستاورد روحانی یعنی برجام با موانعی مواجه می شود که در نتیجه تبعات منفی بر کاندیداتوری مجدد روحانی و رقابت با احمدی نژاد برجا خواهد گذاشت.»

ضربه جدید به کاندیداتوری روحانی

به گزارش گلستان24، «گزارش ها از بیشتر شدن اقدامات انتخاباتی احمدی نژاد در جای جای ایران از جمله نطق ها و سفرهای برنامه ریزی شده حکایت دارند که نشان از کاندیداتوری وی برای انتخابات ریاست جمهوری است.»

العربیه در ادامه گزارش داد: «منابع نزدیک به جریان اعتدال گرا خبر دادند که احمدی نژاد و گروه نزدیک به او بر آن هستند که درخواست رهبر عالی ایران مبنی بر مشارکت نکردن احمدی نژاد در انتخابات آینده نصیحتی بیش نبوده است و وی حق دارد که این نصیحت را گوش دهد یا اینکه به آن عمل نکند.»

 

این وبسایت خبری در ادامه به ضربه جدید به کاندیداتوری روحانی اشاره کرد و افزود: «ناظران محافل سیاسی بر آن هستند که مواضع روحانی ضعیف شده اند و هواداران وی به خاطر عمل نکردن به وعده های انتخاباتی تا این لحظه از جمله رفع حصر از رهبران جنبش سبز، کم شده اند همانطور که لغو تحریم ها نه تنها کامل صورت نگرفت بلکه آمریکا تحریم های خود را برای 10 سال دیگر نیز تمدید کرد.»

ذ ضربه جدید به کاندیداتوری روحانی/ اقدام انتخاباتی احمدی نژاد در سراسر ایران

العربیه افزود: «در کنار این مسائل هم هواداران روحانی نگران هستند که سرکار آمدن ترامپ باعث خواهد شد تنها دستاورد روحانی یعنی برجام با موانعی از سوی واشنگتن مواجه شود که در نتیجه تبعات منفی بر کاندیداتوری مجدد روحانی و رقابت با احمدی نژاد برجا خواهد گذاشت.»

 

منبع : جام

ارسال نظر

آخرین اخبار