اصلاح طلبان محسن هاشمی را بعنوان سرلیست اصلاح طلبان برای انتخابات شورای شهر 96 انتخاب کرده اند.

سرلیست اصلاح طلبان برای انتخابات شورای شهر 96 مشخص شد

به گزارش گلستان24، شنیده شده اصلاح طلبان محسن هاشمی را بعنوان سرلیست اصلاح طلبان برای انتخابات شورای شهر 96 انتخاب کرده اند. این انتخاب موجب نارضایتی مسجدجامعی شده است.

 محسن هاشمی


در همین راستا و پس از انتخاب محسن هاشمی مسجدجامعی تصمیم به خروج ا زشورا گرفت و برنامه رفتن به کتابخانه ملی در همین راستا بوده است.

منبع: تهران پرس

ارسال نظر

آخرین اخبار