بررسی نیمه پنهان کانال ضدانقلاب آمدنیوز. عمامه به سرهایی که فرزندانشان در فرنگ در خدمت سرویس‌های جاسوسی دشمن هستند.

حتماببینید | پدر، پسر، آمدنیوز...

بررسی نیمه پنهان کانال ضدانقلاب آمدنیوز. عمامه به سرهایی که فرزندانشان در فرنگ در خدمت سرویس‌های جاسوسی دشمن هستند.

آمد نیوز

دانلود

منبع : روشنگری

ارسال نظر

آخرین اخبار