سازمان حفاظت از محیط زیست باید به داد این استان برسد و ابتکار و راه حلی برای برون رفت از این مشکل پیدا کند. وجود گرد و غبار در هوای استان خوزستان مسئله جدیدی نیست. اما امروز حادتر از قبل شده است و برای مردم این استان غیرقابل تحمل است.

خوزستان ابتکار می خواهد خانم رئیس!

به گزارش گلستان24، زمان جنگ اگرچه در خوزستان جنگ بود، اما دولت و ملت خوزستان را کل ایران می دانستند و برای نجاتش همه با هم بسیج شدند و در برابر ابرقدرت ها پیروز شدند. اما امروز چه شده است که خوزستان باید نیازش به اکسیژن را در فریاد بزند اما مسئولان خونسردانه بنشینند و طرح حل مشکل گرد و غبار را بعد از فریادهای بی شمار خوزستانی ها مطرح کنند و بنشینند تا تایید و بشود و بعد برود مرحله بعدی که شاید اقدام و عمل باشد...

خانم ابتکار خیلی راحت می گویند خوزستانی ها باید با مشکل گرد و غبار کنار بیایند! می خواهم بدانم ایشان اگر فرزند خردسال خودشان دچار مشکل تنفسی بشود هم اینقدر روشنفکرانه نظر می دهند؟! اگر یک هفته در محل سکونت خود برق نداشته باشد باز هم پشت تریبون لبخند می زند و اظهار نظر می کند!؟

خوزستان شورش می کند، اعتراض می کند اما باز هم با معرفت تر از آن است که کشورش و امنیت آن را فراموش کند. این صدای اعتراض از حنجره های خسته ای بلند می شود که ماه ها دندان روی جگر گذاشته اند و صبر کرده اند اما کمکی ندیدند.

و اکنون باز هم سپاه و بسیج به داد مردم رسیدند و خالصانه برای خدمت به مردم خوزستان و حل بحران گرد و غبار به میدان آمده اند. مسئولین شناسنامه دار و باسواد کجایند که خوزستان را در این روز ببینند!؟

شایان توجه است که مقام معظم رهبری چندی پیش در سخنرانی بیان کردند:

"اگر کسی به فکر مردم باشد، نمی تواند در مقابل مسائل دشوار خوزستان راحت بماند."

حادثه قطار سمنان، آتش سوزی ساختمان پلاسکو تهران، سیل زدگی مناطق مختلف کشور همه و همه در کنار گرد و غبار خوزستان منتظر رسیدگی مسئولین هستند.

سازمان حفاظت از محیط زیست باید به داد این استان برسد و ابتکار و راه حلی برای برون رفت از این مشکل پیدا کند. وجود گرد و غبار در هوای استان خوزستان مسئله جدیدی نیست. اما امروز حادتر از قبل شده است و برای مردم این استان غیرقابل تحمل است.

این درست نیست که مسئولان برای بی گناه جلوه دادن خود، مسبب این گرد و غبارها دولت های قبل بدانند و تنها جوابشان به این مسئله، به فکر نبودن دولت قبل باشد. زمانی که این عمر این دولت هم به پایان برسد و دولت جدیدی روی کار بیاید، مسئولان آن دولت هم می گویند تقصیر دولت قبل است که به فکر مردم خوزستان نبودند. مهم این است که امروز مسئول کیست و چه کسی بر مسند ریاست است، مسئولیت یعنی موظف بودن در برابر مردم.

سازمان حفاظت از محیط زیست اگر وقت رسیدگی به چنین مسئله مهمی را ندارد پس مشغول چه کاری است. برنامه ها و عملکردهای سازمان محیط زیست باید شرح داده بشود. باید مردم بدانند که اگر خانم ابتکار وقت و حوصله رسیدگی به محیط زیستی خوزستان را ندارند، وقتشان را در کجا خرج کرده اند و کدامین سنگ را جابجا کرده اند!

بهتر است مسئولین مربوطه به جای درگیر شدن در میتینگ های سیاسی و آماده شدن برای انتخابات پیش رو قدری به فکر مردم و مشکلاتشان باشند.

انتهای پیام/

ارسال نظر

آخرین اخبار