برای دولتی که در ناکارآمدی رکورد زده، هدیه ای بزرگ تر از این نیست که روز انتخابات، مردم در حالی پای صندوق بروند که "مسئله اصلی شان گم شده باشد."

دوقطبی های دروغین انتخابات 96

به گزارش گلستان24،مهدی محمدی در کانال تلگرام خود نوشت:

دوقطبی های دروغین همه یک کارکرد دارد: تحریف منطق رای دهی در روز انتخابات.
 
برای دولتی که در ناکارآمدی رکورد زده، هدیه ای بزرگ تر از این نیست که روز انتخابات، مردم در حالی پای صندوق بروند که "مسئله اصلی شان گم شده باشد."

این کل داستان در ٣ ماه آینده است. دعوای جنگ و صلح، معرکه دولت قبل و دولت بعد، خیمه شب بازی موافق برجام-مخالف برجام؛ همه روایت هایی از یک پروژه واحد است.

 
از امریکا بگیرید تا بسیاری در داخل ایران -ولو ظاهرا مخالف روحانی باشند- هم بازیگران این نمایشند.
 
در اردیبهشت ٩٦، اینکه چه کسی تا انتها پای ایده "نه به روحانی" می ایستد، مرزها را شفاف و ادعاها را غربال خواهد کرد.

 

منبع : مشرق

ارسال نظر

آخرین اخبار