اخیراً یک کاهش قابل توجه در میان باورمندان به رویای آمریکا بوجود آمده است و این میزان در 5 سال گذشته روند بسیار بیشتری داشته است.

ایمان به رویای آمریکایی در حال نابودیست .

بسیار از مردم امریکا که به رویای آمریکایی معتقد هستند، در دهه های اخیر از تعداد آن کاسته شده است. با نشانه های خبری افسردگی و پریشانی مخصوصاً بیکاری، جای تعجب نیست که باور و اعتقاد ملت در رویای آمریایی رو به کاهش می‌باشد. حباب دات کام، ایجاد ترس و و وحشت در میان مردم، جنگ، سقوط مسکن و ... همگی این فجایع در این دوره ده سالــه بوده است. zogby international مبتنی بر بررسی وسیعی از میان رفتن باور به رویای آمـریکایی را نشان داده است. اخیراً یک کاهش قابل توجه در میان باورمندان به رویای آمریکا بوجود آمده است و این میزان در 5 سال گذشته روند بسیار بیشتری داشته است.

براساس ( Forbes ) :

طبق این سوال بنیادی که : آیا این امکان برای شما و خانوادتان وجود دارد که به رویای آمریکایی دست پیدا کنید، در 17 فوریه، 57 درصد گفتند که این امکان وجود دارد. اما این میزان دقیقا پس از انتخابات سال 2008، یک افت 10 درصدی پیدا کرده بود. وقتی که ما این سوال را در ما ژوئیه سال 2001 مطرح کردیم، حدود دو ماه کمتر از واقعه 11 سپتامبر، 76 درصد گفتند که می‌توانند به آن دست پیدا کنند. همچنین حتی چند ماه بعد از منفجرشدن و ترکیدن حباب دات کام آمریکایی‌ها اعتقادشان را بر رویای منحصر به فرد ادامه دادند. چگونه این گروه گسترش پیدا می‌کند؟ شیوع پیدا می‌کنند؟

در روند تحقیقات مطالعه‌ها، شرکت کننده‌ها را به چهار گروه تقسیم کرده است و گروهی که امیدواری کمتری دارد یعنی (آدم بی رویا می‌میرد) سریع‌ترین رشد را داشته است.

رویای آمریکایی

در اینجا رویای آمریکایی با تعریف 4 گروه بندی شخصیتی زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

  • Traditional Materialists مادی گرای سنتی آن را به عنوان موفقیت‌های مادی تعریف می‌کنند.
  • Secular Spiritualists افراد غیر دینی که به روح انسان اعتقاد دارد و از دیدگاه آن‌ها رویای آمریکایی رضایتمندی روح است.
  • Deferred Dreamers خیال بافهای متفاوت، کسانی که اعتقاد دارند فرزندانشان در آینده می توانند به این رویا دست یابند.
  • Dreamless Dead در نهایت کسانی سطح متوسط امریکا هستند که نه می‌توانند به مادیات برسند و نه به معنویات

طبق مقایسه‌هایی که در ماه نوامبر سال 2008 انجام شده است، سه گروه اول ثابت باقی می‌مانند. برحسب درصد، گروه (Dreamless Dead=افراد بی رویا می‌میرند) از 12 درصد به 20 درصد افزایش ناگهانی داشته است. ما متوجه شدیم که این بدبینی در سراسر گروههای آمارگیری در حال افزایش است.

ارسال نظر

آخرین اخبار