در کلیپ زیر سخنرانی جنجالی حسن عباس خطاب به وزیر عباس آخوندی (وزیر راه) را مشاهده می کنیم.

کلیپ/ سخنرانی جنجالی حسن عباس خطاب به وزیر عباس آخوندی (وزیر راه)

در کلیپ زیر سخنرانی جنجالی حسن عباس خطاب به وزیر عباس آخوندی (وزیر راه) را مشاهده می کنیم.

دانلود

انتهای پیام/

ارسال نظر

آخرین اخبار