یادداشتی به قلم مسلم رستمانی؛

افرادی که مورد اقبال قرار می گیرند باید شایستهٔ خدمتگزاری مردم فهیم و انقلابی بخصوص اقشار غیربرخوردار که ولینعمتان انقلابند باشند.

مردم و شوراها/ شوراها نماد دموکراسی و خاستگاه و ارادهٔ مردمند

به گزارش گلستان24،​ مسلم رستمانی فعال سیاسی اجتماعی غرب گلستان طی یادشتی نوشت:

شوراها نماد دموکراسی و خاستگاه و ارادهٔ مردمند. افراد منتخب نیز عصاره و چکیدهٔ فکری و عملیِ همین مردمند.

افرادی که مورد اقبال قرار می گیرند باید شایستهٔ خدمتگزاری مردم فهیم و انقلابی بخصوص اقشار غیربرخوردار که ولینعمتان انقلابند باشند.

از آنجایی که کار در شورا مستلزم بهره مندی از توان مدیریتی و تخصّص در حدّ بضاعت است لذا افرادی که داوطلب خدمت در این سنگرند ضمن استطاعت در مقوله های معروض، باید از شاخصه های مردمی ، متانت ،همزیستی مسالمت آمیز ،نیز برخوردار باشد.

کار شورایی در محیطهای مختلف متفاوت هست و توان شورائیان معطوف به نیاز موکّلین در محیط روستا یا شهر یا کلان شهرهاست .

انتظار تخصّص از شورای روستا در مقایسه با شهر متصوّر نیست زیرا شاید نوع کار در این محیط ها با هم فرق کند امّا این گفته به این معنا نیست که در روستا نیاز به شورای متخصّص و کارشناس نیست که اگر در این حد نباشد مشکلات مبتلا به ایجاد می شود.

در مقاطعی در روستاها صرف داشتن سواد خواندن و نوشتن برای فرد منتخب کفایت میکرد زیرا نوع نگاه مردم به زندگی معطوف به مشکلات دَم دستی از قبیل آب آشامیدنی ، لوله کشی گاز و آسفالت و اختلافات حدود و ثغور زمین های کشاورزی و اختلافات و نزاع های قومی و قبیله ای و این نوع مسایل بود که صرف اشتهار به خوشنامی و مرضی الطرفین و ریش سفیدیِ شورائیان راهگشا بود امّا اکنون نگرشها و ذائقه ها حَسَب تغییر سطح زندگی و نیازمندی ها ، به سمت تحوّل در زیرساختهای اقتصادی و فرهنگی و غیره و ذالک در حرکت هست .

مدرنیته شدن زندگی و نوع مراوده ها و حشر و نشر ،گسترش در زمینه های تکنولوژیکی ، تشکیل و اشتراک فضای مجازی ،کاهش شدید بُعد مسافت کشور در حدِّ دهکده، اطلاع آنی و لحظه ای در فعل و انفعالات جهانی تحصیلات عالیه فرزندان روستا،  مصرف زدگی ، و ده ها مورد از پیشرفت و تحوّل ، باعث آن می گردد تا سطح ویژگی و تخصص خواهان حضور در سنگر شورا به مراتب بالا و در حدّ متعارف باشد .

شاید بعضاً به نگرش راقم این مکتوب خُرده بگیرید که سطح توقّع مردم از شورائیان ، مخصوصاً در مقیاس روستا را بالا بردم امّا این یک حقیقت محرز هست زیرا به موازات تحوّل زندگی در شهر ، زندگی در روستا نیز دستخوش نیاز در قوارهٔ یک شهر شده است .

اگر بخت یار شد متعاقباً به این زمینه بیشتر خواهیم پرداخت .

بعون الله و فضله _ مسلم رستمانی

انتهای پیام/ رادکانا

ارسال نظر

آخرین اخبار