خانواده های کارگران معدن یورت زمستان آزادشهر نسبت به بی تفاوتی دولت به کارگران اعتراض شدیدی کردند که اقای روحانی مجبور به ترک محل این حادثه شد.

فیلم؛ اعتراض شدید خانواده های کارگران معدن یورت ازادشهر به روحانی

به گزارش گلستان24؛خانواده های کارگران معدن یورت زمستان آزادشهر نسبت به بی تفاوتی دولت به کارگران اعتراض شدیدی کردند که اقای روحانی مجبور به ترک محل این حادثه شد.    

                                                       

   

ارسال نظر

آخرین اخبار