ریزش شدید رای روحانی بعد از مناظره

 طوفان رئیسی و حمایت مردم محروم و مستضعف

به گزارش گلستان 24، در حالی که تا قبل از مناظره بخشی از مردم محروم هنوز امیدی به روحانی داشتند اما مناظره اون بخش مردم را به کلی نومید کرده است

سکوت همراه با حمایت روحانی از فسادهای برادرش در مناظره، مشخص شدن خانه میلیاردی و رانتی روحانی و جهانگیری، دروغ گویی آشکار و بی اهمیتی به فقرا از دلایل عمده نومیدی مردم از روحانی بعد از مناظره بوده است

از طرف دیگر گرایش شدید مردم به حجت الاسلام رئیسی بعد از مناظره چندبرابر شده که سالم بون و مقابله با فساد و رانت، صدای مردم محروم و مستضعف بودن، تلاش برای ایجاد شغل و صداقت داشتن در کلام از مهم ترین دلایل این استقبال بوده است

مناظره سوم و آخر برای مردم خیلی تعیین کننده بود چرا که مشخص شد دولت و فکر روحانی حامی سرمایه داران و فساد است اما رئیسی خارج از بازی های سیاسی تمام فکر و برنامش حل مشکل بیکاری و حمایت از قشر محروم و مستضعف جامعه است

ارسال نظر

آخرین اخبار