اصلح مقبول را دنبال کنید

حرف دل بختیاری ها از زبان رییسی

وقتی رئیسی حرف دل بختیاری ها  و کل مردم  ایران را می زند

اصلح مقبول را دنبال کنید.

دانلود

ارسال نظر

آخرین اخبار