آنچه که مشخص است و همه می دانند این است که داعش در سرزمین های اشغالی با نوامیس مردم چه کرده است و چه فجایی بوجود آورده است و هیچ مذاکره ای هم جز زور پوشالی خودش را قبول ندارد لذا فقط باید به جناب کرباسچی توصیه کرد که مراقب باشد تا خدایی نکرده مذاکره برد - برد وی شرافتش را برباد ندهد

آقای کرباسچی مواظب باش داعش شرافتت را بر باد ندهد!
 به گزارش گلستان 24، هرچند مدتی است از اظهارات کرباسچی علیه شهدای مدافع حرم گذشته است اما باید به صراحت بگوییم که معلوم نیست چرا حکایت مبارزه با داعش و تفکر داعشی یان توسط مدافعین حرم ایرانی به مذاق اصلاح طلبان خوش نیامده است و آنها راه مذاکره با آنها را بهترین راه می دانند!

بنا بر این گزارش، اظهارات اخیر جناب غلامحسین خان کرباسچی، همان غارتگر بیت المال سابق! در خصوص عدم خشونت با داعش و لزوم مذاکره با آنان و جسارات به مدافعین حرم تنها حسنش این بود که چهره دو رو و منافق صفت وی را آشکار نمود.

آقای کرباسچی مواظب باش داعش شرافتت را بر باد ندهد!

به گزارش خبرنگار ما اینکه کرباسچی در کنار جسارت به ساحت شهدای مدافع حرم مشخص نکرد که در خصوص چه موضوعی قرار است با داعش به مذاکره بپردازد و آیا در این مذاکره که حتما همچون دولت اعتدال بر پایه برد - برد پیش خواهد رفت! چه چیزی را پای میز مذاکره قرار است به داعش بدهد جای علامت سئوال جدی بوجود آورده است!

به گزارش عصر امروز آنچه که مشخص است و همه می دانند این است که داعش در سرزمین های اشغالی با نوامیس مردم چه کرده است و چه فجایی بوجود آورده است و هیچ مذاکره ای هم جز زور پوشالی خودش را قبول ندارد لذا فقط باید به جناب کرباسچی توصیه کرد که مراقب باشد تا خدایی نکرده مذاکره برد - برد وی شرافتش را برباد ندهد زیرا داعشی که دست پرورده آمریکای خبیث می باشد به هیچ چیزی پایبند نیست؟!

منبع : عصر امروز

ارسال نظر

آخرین اخبار