شادی ترکمن های گلستان از شکست گروهک تروریستی داعش در شهر آمرلی عراق

شادی ترکمن ها از شکست گروهک تروریستی داعش

روز گذشته جمعی از جمعیت ترکمن نشین استان مانند آق قلا، گمیشان، بندر ترکمن، گنبد کاووس و کلاله در پی شسکت گروهک تروریستی داعش در شهر ترکمن نشین آمرلی عراق با حضور در خیابان های شهرستان با پخش شربت و شیرینی شادی کردند.

شکست داعش

بر اساس آمار نماینده صندوق کودکان سازمان ملل متحد در عراق، گروهک تروریستی داعش هفتصد ترکمن را در شهر آمرلی قتل عام کردند. شهر آمرلی که در آن حدود پا نزده هزار ترکمن عراقی زندگی می کنند بیش از دو ماه در محاصره داعش بود. مردم این منطقه در ماه های گذشته حتی از داشتن آب و برق و غذا هم محروم بودند و نیاز های اولیه آن ها از طریق بالگرد تامین می شد.

ارسال نظر

آخرین اخبار