فتنه گری از فتنه گر دیگری مطلب زده است که " حصر مایه تاسف برای نظام جمهوری اسلامی است. "

واقعا حصر مایه تاسف!!
به گزارش گلستان 24 ، فتنه گری از فتنه گر دیگری مطلب زده است که " حصر مایه تاسف برای نظام جمهوری اسلامی است. "

بنا بر این گزارش رضا خسروی به نقل از سید هادی خامنه‌ای آورده است که: "  حصر مایه تاسف برای نظام جمهوری اسلامی است."

به گزارش عصر امروز اتفاقا ما هم با ایشان و رفیقش هم موضع هستیم و واقعا حصر را موجب و مایه تاسف برای رافت نظام اسلامی می دانیم زیرا با اقداماتی که این اراذل و اوباش محصور و دوستانشان در فتنه سال 88 کردند و خونهای بسیاری را ریختند و اموال بسیاری را به فنا دادند اگر در کشور ترکیه این اقدامات را انجام داده بودند تا حالا 800 بار اعدام شده بودند!

واقعا حصر مایه تاسف!!

لذا ما هم به دستگاه قضایی عرض می کنیم که یکبار هم که شده بیاید و به حرف دوستی خاله خرس های محصورین گوش بدهید و این مایه ننگ را با حکم عادلانه اعدام که حکمی حداقلی برای این اراذل می باشد تمامش کنید تا دیگر چیزی نباشد تا بعضی ها اینقدر تاسف بخورند؟!

منبع : عصر امروز

ارسال نظر

آخرین اخبار