سوقی از حمایت نازقلیچی پشیمان شد ؛

کاش فرماندار محترم به جای دخالت در تصمیم گیری های شورای شهر و شهرداری به اموری مثل اوضاع بهداشتی درمانی شهر و کمبود درمانگاه ها و بیمارستان در شهر می شدند و یا اموری مثل احداث کمربندی را پیگیری می کردند و صدها مورد از این کمبودها در شهرستان.

عذرخواهی سوقی از امام جمعه بندرترکمن / شکاف بین شورا و فرمانداری بندر

 زبیده سوقی عضو شورای شهر بندرترکمن در وبلاگ خود نوشت :

ما ز یاران چشم یاری داشتیم ، خود غلط بود آنچه می پنداشتیم .

هنگامیکه سخن از فرماندار شدن یک زن برای بندرترکمن بود به عنوان نماینده ی زنان این شهر بر خود لازم دانستم تا از ایشان حمایت نمایم . اما در این مدت کوتاه عملکردی که داشتند باعث شد تا به اشتباه خود پی ببرم . بدینوسیله از ائمه ی جمعه ی شهرستان که گویا مخالفت شان به حق و از روی تجربه بوده  و از مردمی که بواسطه ی بنده از ایشان حمایت کردند عذر خواهی می کنم .

شورای شهر در این مدت مصوبه هایی از قبیل تائید الحاق به محدوده ی زمین برای تامین زمین برای دانشگاه آزاد داشت تا اوضاع اسفناک دانشگاه آزاد بندرترکمن بهبود یابد و این امر با هماهنگی کامل بین مسئولین استانی و دانشگاهی انجام شد ولی متاسفانه فرماندار جدید این موضوع را در کمیته انطباق رد نمودند.

- شورای شهر 12 شهریور را برای نامگذاری روز بندرترکمن انتخاب نمود اما در کمیته انطباق رد شد.

- شورای شهر لغو قرارداد ظالمانه ی 45 ساله اسکله را مصوب نمود اما در کمیته انطباق رد شد و اصرار بر همکاری با طرف قرارداد دارند !

- اکثریت شورای شهر بواسطه ی اعتراض مردم از انتقال دوشنبه بازار به مکان جدید خودداری می نماید و خواستار این است تا ساماندهی در مکان بهتری انجام شود اما ایشان بدون توجه به تصمیم شورا اصرار بر انتقال بازار به این مکان دارد و ظاهرا تصمیم منتخبین مردم برای شان مفهومی ندارد.

اتفاقی که در این بین می افتد ایجاد کشمکش و اشکال در وقوع خدمات به شهر و مردم خواهد بود چرا که انرژی و توانی که باید صرف انجام و پیش بردن کارهای شهر است باید صرف مقابله با این بی عدالتی ها شود.

کاش فرماندار محترم به جای دخالت در تصمیم گیری های شورای شهر و شهرداری به اموری مثل اوضاع بهداشتی درمانی شهر و کمبود درمانگاه ها و بیمارستان در شهر می شدند و یا اموری مثل احداث کمربندی را پیگیری می کردند و صدها مورد از این کمبودها در شهرستان.

امیدوارم تمامی مسئولین شهر به جای اینکه سعی در اثبات قدرت خود به سایرین نمایند و انتقال دوشنبه بازار را خط قرمز اعمال خود بدانند ملاک تصمیم های خود را بر صلاح مردم و شهر بدانند تا با وجدان راحت و رضایت خدا به خلق خدمت نمایند. / عدالت خواهان

ارسال نظر

آخرین اخبار