برخورد جدی دستگاه قضا با دانه درشتان فساد در کشور باعث شده در چند مدت اخیر این دستگاه مورد هجمه شدید داخلی و خارجی قرار بگیرد.

دستگاه قضایی در صف اول مبارزه با فساد/انگ زدن سیاسی به این دستگاه بر ضرر کشور خواهد بود

به گزارش گلستان24؛در حال حاضر وضعیت کشور به گونه ای است که فساد در برخی از دستگاه های اجرای آن رخنه کرده و موجب شده تا روند پیشرفت در کشور به طور محسوسی کاهش یابد.

برخی لابی گری های سیاسی و داشتن یک ژن خوب کافی است تا افراد بتوانند با رانت خواری ثروت هنگفتی را بدست بیاورند و حق مردم را پای مال کنند.

از این رو دستگاه قضایی وظیفه دارد تا باقدرت جلوی دانه درشت های فساد در کشور را بگیرد تا عوامل پایین دستی متوجه نظارت شدید دستگاه های  نظارتی شوند و کمتر خود و کار خود را به فساد آلوده کنند.

می شود گفت برخورد با همین موارد است که قوه قضایه را در پیش دشمنان کشور منفور کرده است و مبارزه با فساد علت این فضا سازی های اخیر و جنگ روانی صورت گرفته علیه دستگاه قضا می باشد.

به تازگی برادر معاون اول رئیس جمهور که بیش از یکصد هزار میلیارد معوقه بانکی داشته است، نشان دهنده عزم جدی دستگاه قضا در برخورد با مفسدین اقتصادی در کشور می باشد.

به دنبال این برخورد نظارتی دستگاه قضا با دانه درشتان فساد در کشور، برخی از مسئولین دولت انگ سیاسی کاری به این دستگاه نظارتی زده و در پی این هستند تا اقدامات قوه قضاییه را زیرسوال ببرند.

در این بین افرادی که مبارزه با فساد را سیاسی کاری می بینند قطعا خودشان دارای مشکلاتی هستند و در عین اینکه خودشان برای مبارز فساد کاری انجام نمی دهند جلوی دیگران را نیز در انجام این کار می گیرند.

انتهای پیام/پ

ارسال نظر

آخرین اخبار