اعتراض فعالین سیاسی مازندان نتیجه داد

محمد اسلامی گزینه اصلی استانداری مازندران به مؤسسه آموزشی و تحقیقات دفاعی وزارت دفاع خواهد رفت.

محمد اسلامی گزینه نهایی ریاست مؤسسه آموزشی و تحقیقات دفاعی وزارت دفاع

به گزارش گلستان24؛ محمد اسلامی با توجه به سوابق علمی و پژوهشی مرتبط پس از طرح نامش در حوزه‌های مختلف اجرایی کشور در نهایت با رایزنی دبیر شورای امنیت ملی امیر دریابان علی شمخانی به موسسه آموزشی و تحقیقات دفاعی کشور می‌رود.

شایان ذکر است اسلامی تا سال ۷۴ معاون مهندسی و طرح‌های توسعه سازمان صنایع دفاع بزرگ بود. از این سال تا سال ۸۲ اسلامی، مدیرعاملی شرکت هواپیماسازی ایران، سپس تا سال ۸۴ قائم‌مقامی سازمان صنایع هوا فضا و تا سال ۸۶ ریاست موسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی را برعهده داشت.

معاونت امور صنعتی و تحقیقاتی وزارت دفاع  آخرین فعالیت اجرایی اسلامی است.

اینک با توجه به سوابق اجرایی وی در حوزه تحقیقات دفاعی، ریاست وی بر مؤسسه آموزشی و تحقیقات دفاعی وزارت دفاع قطعی به نظر می‌رسد.

شایان ذکر است محمد اسلامی گزینه نهایی مجمع نمایندگان مازندارن جهت تصدی استانداری مازندران بوده است.

محمد اسلامی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی عمران بوده که اکنون معاون وزیر دفاع است.

انتهای پیام/ گزارش از ابراهیم حاتمی خبرنگار پارلمانی وفعال رسانه ای کشور

ارسال نظر

آخرین اخبار