معاون اداره اخبار مجلس شورای اسلامی:

معاون اداره اخبار مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اصول مهم و مترقی قانون اساسی اصل شصت و نهم (69) میباشد که در آن به موضوع آگاهی مردم از مذاکرات مجلس و نقش پراهمیت حضور رسانه ها در جلسات علنی تاکید شده است

آگاهی مردم از روند قانون گذاری یک ضرورت اساسی است

به گزارش گلستان24؛ صادقیان با بیان اینکه ارکان سیاسی هر کشور به عنوان نهاد های تاثیرگزار و راهبردی همواره مورد توجه افکار عمومی و مردم جامعه میباشد اظهار داشت:  در واقع ساختار نهادهایی که قواعد،اصول و قوانین یک نظام اجتماعی،اقتصادی،سیاسی و فرهنگی را تدوین و برنامه ریزی میکنند به گونه ای است که ضرورت دارد با آحاد جامعه ارتباط دو سویه داشته باشند و در جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی رسانی از عملکرد خویش اقدام کنند.

وی با اشاره به نظام های مردم سالار گفت: در نظام های مردم سالار که ساختار تشکیلاتی نهادها و ارکان استراتژیک توسط رأی و نظر مردم شکل میگیرد این مطالبه ی عمومی وجود دارد که شهروندان از تصمیمات و عملکرد کارگزاران نظام خویش مطلع و آگاه شوند.

معاون اداره اخبار مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به طور یقین اصلی ترین و مهم ترین بخش که میتواند این نیاز جامعه را برطرف کند عرصه ی رسانه ها میباشند که از یک سو به امر اطلاع رسانی و روشنگری مبادرت میکند و از سوی دیگر به ایجاد ارتباط،هم افزایی و تعامل بین این نهادها و مردم تلاش میکنند. در واقع رسانه ها پل رابط و حلقه اتصال آحاد جامعه با تصمیم سازان و متولیان امور کلان کشور میباشند که به طور حتم ایجاد این فضای تفاهم آمیز بین مردم و مسئولین در مسیر توسعه و پیشرفت بسیار مفید و ارشمند میباشد.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی به عنوان نماد و مظهر اصلی دموکراسی نظام مردم سالار در جمهوری اسلامی ایران همواره تلاش داشته است تا هر آنچه که در ارتباط مردم و یا جامعه میباشد به اطلاع و آگاهی آنان رسانیده شود. یکی از اصول مهم و مترقی قانون اساسی اصل شصت و نهم (69) میباشد که در آن  به موضوع آگاهی مردم از مذاکرات مجلس و نقش پراهمیت حضور رسانه ها در جلسات علنی تاکید شده است. در اصل 69 قانون اساسی آمده است "مذاکرات مجلس باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود ".

صادقیان با اشاره آگاهی مردم از روند قانون گذاری در کشور عنوان کرد: در واقع قانون گذار موضوع آگاهی مردم از روند قانون گذاری در کشور را یک ضرورت و اصل اساسی دانسته است و تصریح داشته که مردم میبایست از اقدامات و عملکرد نمایندگان خویش اطلاع کافی داشته باشند. بحمدالله این اصل ممتاز قانون اساسی کشورمان از ابتدای پیروزی انقلاب مورد توجه و عنایت بوده است و دست اندرکاران حوزه رسانه ای مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف اهتمام فراوانی به این امر داشته اند که پخش زنده و بی وقفه مذاکرات علنی و حضور گسترده و چشمگیر رسانه ها در قوه مقننه گواه این امر میباشد.

وی در پایان با اشاره به تجربه موفق پخش زنده مراسم تحلیف افزود: اتفاق مبارک و تجربه پخش زنده مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و جلسات بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی رییس جمهور در رسانه ملی که با استقبال چشمگیر مردم و مخاطبان مواجه گردید بیانگر علاقمندی و نیاز جامعه به کسب و دریافت این موضوعات میباشد که از یکطرف مسئولیت حوزه رسانه ای مجلس را افزایش داد تا بصورت جدی به برنامه ریزی در جهت اطلاع رسانی بهتر و بیشتر از مذاکرات و اخبار مجلس اقدام کنند و از طرف دیگر از رضایت مردم به پیگیری جدی تر این موضوعات و مطالبات خود خبر داد. این آمادگی وجود دارد که با استفاده از نقطه نظرات کارشناسان و مردم و در راستای توسعه و تقویت امر اطلاع رسانی و بهره مندی از شیوه های نوین چه از نظر سرعت و دقت و چه از نظر محتوا که باعث افزایش آگاهی و اطلاعات مردم میشود اقدام کنند.

گفت و گو از ابرهیم حاتمی خبرنگار پارلمانی درمجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/

ارسال نظر

آخرین اخبار