مشاور ولیعهد ابوظبی خطاب به وزیر امور خارجه نوشت: بعد از امروز تا زمانی طولانی نخواهی خندید

مشاور ولیعهد ابوظبی با انتشار عکس خنده ظریف نوشت:

بعد از امروز تا زمانی طولانی نخواهی خندید.

ارسال نظر

آخرین اخبار