قطعاً این افراد هنرمند هستند، چرا که در نواختن ساز مخالف بسیار وقت شناس اند. طوری که سودی هم برای جناحی یا حزبی برای انتخابات یا ... هم داشته باشد!

علی مطهری کوک است!

به گزارش گلستان 24، کشور ایران از اول انقلاب تاکنون با حوادث مختلفی مواجه شده است. در هر رخدادی اغلب مردم همزبان هم بودند و این وحدت بین مردم کشورمان همواره مورد حسد دشمنان انقلاب بود. مذاکرات هم قطعاً یکی از تجربه های تاریخی مردم خواهد بود. حال عده ای موافق و عده ای مخالف بودند.

اما عده ای همیشه تمایل به دیده شدن دارند. اینکار با نظرات مخالف عموم قابل دسترسی است. زمانیکهتیم مذاکره کننده ایرانی ثانیه ثانیه نشست با 1+5 را برای مردم بازگو می کرد و با اقتدار در برابر هجمه زورگویی های غربی ها می ایستاد، عموم مردم با آرامش و خوشنودی درباره مذاکرات صحبت می کردند. اما عده ای ساز مخالف می زدند که آقا شما باعث وضع تحریم های جدید هستید. نباید به غرب فشار بیاورید با ملایمت برخورد کنید.

اما تیم مذاکره جدید که از اوضاع جلسات که هیچ از توفقنامه هم چیزی به مردم نمی گوید، باعث دلواپسی و عدم رضایت مردم نسبت به خبرهایی شده اند که از گوشه و کنار درز می کنند! حال در ابن بهبوهه همان افراد سر سازگاری با این تیم را دارند. غالباً یا برایشان نفع دارد حمایت از یک جناح سیاسی و یا تمایل به مطرح شدن بعنوان یک متفکر معاصر در عرصه سیاست را دارد. قطعاً این افراد هنرمند هستند، چرا که در نواختن ساز مخالف بسیار وقت شناس اند. طوری که سودی هم برای جناحی یا حزبی برای انتخابات یا ... هم داشته باشد!

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تفاهم نامه لوزان را در راستای اعتلای نظام اسلامی دانست و گفت: انقلاب اسلامی با تفاهم لوزان، وارد مرحله جدیدی شد.

علی مطهری در گفت وگو با ایرنا تفاهم نامه لوزان را به نفع مردم و انقلاب اسلامی ایران ارزیابی کرد و افزود: با این تفاهم نامه مرحله جدیدی از حیات انقلاب اسلامی آغاز شده و امیدوارم امضای توافق نامه نهایی نیز به نفع ملت ایران باشد و رونق اقتصادی در کشور ایجاد شود زیرا فکر می کنم جایگاه جدیدی برای جمهوری اسلامی ایران در دنیا پدید خواهد آمد.

نماینده مردم تهران در مجلس با تاکید براین که تفاهم نامه لوزان باعث پیشرفت های اقتصادی و سیاسی ایران می شود، اظهار داشت: البته نکته هایی در این تفاهم نامه وجود دارد که باید مورد نقد و بررسی بیشتر قرار گیرد، به طور مثال امضای پروتکل الحاقی را قطعا باید نمایندگان مجلس مورد بررسی و تایید قرار دهند.

مطهری همچنین گفت: تلاش های تیم مذاکره کننده هسته ای با تفاهم نامه لوزان به بار نشست و نتیجه قابل قبولی گرفته شده است.

عمار 2015

ارسال نظر

آخرین اخبار