می خواهند تخم مرغ را گران کنند، نگران مرغ می شوند و از قیمت پایینش می نالند!

چرخی که متصل به موگرینی شد!

به گزارش گلستان 24، خیلی ها عادت دارند مسائل را با هم بیامیزند تا برای اثبات حرفشان بالاخره به راهی برسند که بتوانند با آن عقل و منطق را دور زد! اغلب در این آمیختگی ها هم قصد دفاع منافع شخصی خود دارند، اما صحبت از مردم می زنند. مثلاً وقتی می خواهند تخم مرغ را گران کنند، نگران مرغ می شوند و از قیمت پایینش می نالند!

همین اتفاق در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور هم می افتد. متاسفانه در هر کشوری افرادی در کارزار سیاسی پیدا می شوند که برای منافع روزانه گاهی طرفدار قرمز اند و گاهی آبی!

متاسفانه گره زدن تحریم ها به مذاکرات هسته ای و ملایمت ایران با غرب این روزها شمع بسیاری از ماحافل شده است. طوری که خیلی ها امرار معاش مردم را با انرژی هسته ای مقایسه کرده اند.

عصر جمعه به فاصله کمتر از ۲۴ ساعت بعد از قرائت بیانیه لوزان، رییس جمهور در نهاد ریاست جمهوری مقابل دوربین های شبکه خبر حاضر شد تا به صورت زنده با مردم گفتگو کند.

رییس جمهور در بخشی از سخنان ضمن تاکید دوباره بر آدرس غلط «چرخ سانتریفیوژها باید همزمان با چرخ زندگی مردم بچرخد» گفت:

«یکی از وعده هایی که دولت به مردم داده بود این بود که سانتریفیو‍ژ‍ بچرخد اما زندگی مردم هم بچرخد. چرخش سانتریفیوژها زمانی برای ما ارزشمند است که چرخ اقتصاد هم در کنار آن در چرخش باشد. این کار و هدف را امروز نزدیک تر از ماههای پیش، هفته های پیش و حتی روزهای پیش ما می بینیم ...  بنابراین در چارچوبی که ما پیش رو داریم می بینیم که رویکرد این دولت پاسخ داده است.»

تحریم اقتصادی

باید گفت که در این دولت هم تحریم ها اضافه شد. در این دولت هم غربی ها شاخ و شانه برایمان کشیدند، البته بیشتر از دولت قبل که با غربی ها بخصوص آمریکا قاطعانه تر برخورد می شد. در این دولت هم زبان درازی ها به جمهوری اسلامی وجود داشت. پس اقتصاد همان اقتصاد است، چرا که تحریم ها هم همان تحریم هاست، بیشتر هم شد. در این دولت هم مرغ گران شد، گاز گران شد، بیکار زیاد شد، صادرات کمتر شد و... پس بیایید قدری با هم رو راست باشیم. وقتی با قتدار می توانیم معیشت خود را بگذرانیم، چرا با عقب نشینی معیشت بگذرانیم!

عمار 2015

ارسال نظر

آخرین اخبار