صفات گرگها

سوال اینجاست که آیا اساسا با کشوری که سیاست های خود را بر مبنای درنده خویی بنا می نهد، می شود مذاکره ی برد - برد داشت؟

چرا مذاکره با آمریکا برد-برد نیست ؟

در ادبیات سیاسی از تمثیل ها بسیار استفاده می شود. از گذشته مرسوم بوده که انگلستان را به دلیل سیاست های فریب کارانه و حیله گرانه " روباه پیر " و ایالات متحده ی آمریکا را به دلیل درنده خویی در ارتباط با کشورها " گرگ " لقب می داده اند.
گرگ ها اما صفات خاصی دارند که قابل توجه است.


1. گرگ جزء معدود حیواناتی است که به هنموع خود هم رحم نمی کند. گرگ ها در هنگام گرسنگی شدید، دور هم حلقه می زنند و با نگاه همدیگر را زیر نظر می گیرند. به محض این که گرسنگی بر یکی از گرگ ها چیره شد و در او کوچکترین ضعفی احساس کردند، همه به او حمله ور شده و بعد از پا در آوردن گوشتش را می خورند. به این پدیده "همنوع خواری" یا "کانیبالیسم" می گویند.


2. گرگ با هیچ حیوانی از موضع برابر برخورد نمی کند. گرگ یا از بعضی حیوانات می ترسد و از آن ها فرار می کند و یا به بعضی دیگر حمله ور می شود. گرگ حتی با همنوع نیز از موضع برابر برخورد نمی کند. این در حالیست که بسیاری از حیوانات چنین خصلتی ندارند. در واقع، برخلاف بسیاری از حیوانات، گرگ هیچ درکی از مفهوم مسالمت ندارد.


3. بر خلاف بسیاری از حیوانات که فقط در روز یا فقط در شب شکار می کنند، گرگ برای شکار وقت نمی شناسد و اتفاقا در اغلب اوقات صبح خیلی زود و یا آخر شب به طعمه ی خود حمله می کند.


4. در میان حیوانات، گرگ به خست، بخل و حرص معروف است. اغلب حیوانات گوشتخوار پس از شکار طعمه ی خود و خوردن گوشت آن تا اندازه ای که سیر شوند، از طعمه دست می کشند. در حالی که گرگ صرف نظر از این که چقدر گرسنه یا سیر باشد، طعمه ی خود را تا بیشترین حد ممکن میدرد.


امام خمینی (ره) در یکی از سخنرانی های خود که به موضوع کشورهای استعمارگر اشاره می کنند می فرمایند : «این ها مثل گرگند. گرگ ها وقت خوابیدن از ترسشان، پشتشان را به هم نمی کنند و رو به هم می خوابند (تا مبادا گرگ های دیگر به او حمله کنند. ) »


حال، آیا با چنبن موجودی می توان توافق برد – برد داشت؟!

آمریکای-گرگ

ارسال نظر

آخرین اخبار