گزارش تصویری

تجمع جمعی از طلاب گرگانی در حوزه علمیه رضویه گرگان علیه اقدامات عربستان در یمن و هتک حرمت به زائران ایرانی خانه ی خدا

تجمع طلاب گرگانی در حوزه علمیه رضویه گرگان

به گزارش گلستان 24 تجمع جمعی از طلاب گرگانی در حوزه علمیه رضویه گرگان علیه اقدامات عربستان در یمن و هتک حرمت به زائران ایرانی خانه ی خدا انجام گردید

عکس های این تجمع را از دوربین عکاس گلستان 24 مشاهده میفرمائید

تجمع طلاب گرگانی

تجمع طلاب گرگانی

تجمع طلاب گرگانی

تجمع طلاب گرگانی

تجمع طلاب گرگانی

تجمع طلاب گرگانی

تجمع طلاب گرگانی

تجمع طلاب گرگانی

تجمع طلاب گرگانی

تجمع طلاب گرگانی

علمیه رضویه گرگان

علمیه رضویه گرگان

علمیه رضویه گرگان

علمیه رضویه گرگان

علمیه رضویه گرگان

علمیه رضویه گرگان

علمیه رضویه گرگان

علمیه رضویه گرگان

علمیه رضویه گرگان

طلاب گرگانی حوزه

طلاب گرگانی حوزه

طلاب گرگانی حوزه

طلاب گرگانی حوزه

طلاب گرگانی حوزه

طلاب گرگانی حوزه

طلاب گرگانی حوزه

طلاب گرگانی حوزه

طلاب گرگانی حوزه

طلاب گرگانی حوزه

ارسال نظر

آخرین اخبار