انجمن علمای یمن در بیانیه ای ضمن محکومیت تجاوز عربستان سعودی به خاک این کشور، مردم یمن را به بسیج عمومی فراخواند.

بیانیه انجمن علمای یمن درباره تجاوز سعودی به خاک یمن

به گزارش گلستان 24، متن بیانیه انجمن علمای یمن به شرح زیر است:

بنام خداوند بخشنده و مهربان

شکر خدایی را که فرموده است: جنگ و پیکار بر شما واجب شده است، با اینکه شما آن را خوش ندارید و چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید اما در آن برای شما خیر و صلاح باشد و چه بسا چیزی را بپسندید و خوش داشته باشید در حالی که در آن برای شما بدی و شری وجود داشته باشد و خداوند میداند و شما نمیدانید. و او که فرموده: (و در راه خدا پیکار کنید با آنان که با شما به مقابله و پیکار برخواسته اند) و او که فرموده: ( به کسانی که در حال پیکار و جنگ هستند، اذن این کار و پیکار داده شده است، زیرا به آنان ظلم و ستم شده است و خداوند بر یاری آنها و پیروزیشان قادر و توانمند است و درود و سلام بر پیامبرمان و آقایمان محمد و خاندان پاک و پاکیزه اش خشنودی خداوند بر اصحاب و یاران برگزیده او.

و اما بعد:

نظام شرور و یاغی سعودی شروع به دشمنی آشکارا و پنهان و مستقیم و غیرمستقیم در یمن و مردم یمن همراه با تعدی و ستم و ستمگری نموده و برای این هجوم و تجاوز از هواپیماهای صهیونیستها و آمریکایی ها و جیره خواران آنها و همچنین بندگان و نوکرانشان از اعراب منافقی که اموال و ثروتهای امت اسلامی را برای پیش برد اهداف و خواسته های یهودیان و مسیحیان صرف نموده و بذل و بخشش نموده (کسانی که نعمت های خداوند را با کفر و ناسپاسی جایگزین نموده اند و قوم خود را به فقر و فلاکت دچار نموده اند) مدد گرفته اند و همچنین ارزش و اصول های برادری و همچنین حسن جوار و همسایگی و حقوق آن را زیرپا گذاشته و منکر شده اند و همیشه و همه وقت در پشت پرده هرگونه دشمنی بر ملت یمن و عالم اسلامی و عربی بوده اند. همانا انجمن علمای یمن از عمل این دشمن نیرنگ باز و فریب کار اعلام انزجار و برائت نموده و از تمام آزادگان و شرفتمندان از فرزندان ملت بزرگ یمن درخواست دارند که به نیروهای مسلمان در جهت دفاع از سیادت و استقلال خویش بپیوندند، هر انسان که از هرکسی که توانایی حمل و به دوش گرفتن سلاح برای دفاع و جهاد مقدس و ارزشمند از جانمان و وطنمان یمن دوستداشتنی و محبوب دارند و همچنین توانایی بذل مال و همچنین داشته های با ارزش و بی ارزش و بزرگ و کوچک خویش را برای ردو پس زدن ظلم و ستم و همچنین تبانی ها و همدستی های دشمنان اقدام نموده و ارزانی کنند همانگونه که سخن خداوند متعال است که فرموده: و کسانی که اگر به آنها ظلم و ستمی بشود، به همدیگر یاری می رسانند و پاداش هرگونه بدی، بدی مثل آن است. پس کسی که گذشت کند و طالب صلح باشد همانا پاداش او بر خداست، زیرا او ظالمان و ستمگران را دوست نمیدارد * هرکس که بعد از ظلم و ستمی که بر او شده، در خواست یاری نموده است، پس بر او ملامتی نیست و ملامت و سرزنش برای کسانی است که به مردم ستم نموده و بر روی زمین ظلم و ستم کنند بدون هیچگونه حقی برای آنان عذابی دردناکی است و همچنین سخن او باری تعالی که: (آنکس که به شما تجاوز نموده و تعدی نماید، همانسان که به شما تعدی و تجاوز نموده، شما نیز به او تجاوز و تعدی نمایید و تقوای خدا پیشه کنید و بدانید که خداوند با تقوا پیشگان است * و به سوی پروردگارتان انابه و زاری نمایید و با دست خویش خود را به هلاک نیفکنید و احسان و نیکی نمایید، زیرا خداوند نیکوکاران را دوست میدارد. و همچنین فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمود: آنکس که برای حفظ مالش کشته شود، شهید مرده است و آنکس که برای حفظ جان خویش کشته شود، شهید مرده است و آنکس که برای حفظ جان و آبروی اهل و عیال کشته شود شهید مرده است.

- همانا بمباران هوایی ناجوانمردانه و دشمنی همراه با نیرنگ و فریبکاری بر ضد مردم یمن درواقع همان دشمنی صهیونیستی-آمریکایی است که در راس همه این دشمنی ها و پیش تر (اولشان) نظام سعودی است، و همچنین درخواست میشود از نیروها و فرزندان عزیز مسلمان (ارتش) و همچنین نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و همچنین از همه ی فرزندان ملت یمن تقاضا میشود که بصورت مستقیم و با سرعت و قاطعیت و همچنین به صورت کوبنده پاسخ این نظام سعودی را بدهند (همانا هیچ قوم و ملتی در داخل وطن و سرزمینشان با آنان پیکار نشده مگر آنکه ذلیل و خوار و زبون شده اند) همچنان که اینگونه دشمنی دشمنان این را می طلبد که حواسمان به جبهه و همچنین دشمنان داخلی باشد و تمام عمال و سرکرده هایی که با آغوش باز از دشمنان ملتمان استقبال نموده و خود در بدنه این ملت جا باز کرده اند را دستگیر کرده و بر آنان مسلط شویم.

ای فرزندان عزیز ملت یمن و ای عالمان و چهره های سرشناس یمن و ای حکما و اندیشمندان و ای قبائل یمنی با عزت و غیرت و سرافراز، ای شرافتمندان و ای آزادگان، همگی برای بسیج عمومی و همچنین گردهمایی سرتاسری و همچنین هرگونه پشتیبانی جنگی و مالی و همچنین بذل جان بشتابید. و برای حضور در جبهه های جنگ و پیکار بر ضد دشمنان امت از جمله صهیونست ها و آمریکایی ها و سرکرده گان و نوکران و بندگان زرخریدشان شتاب نموده و مبادرت ورزیده و پیش قدم باشید. خداوند متعال فرموده است: (چه دست خالی (و سبک) و چه مجهز ( با ادوات و ابزار کامل جنگی) به سوی میدان پیکار با دشمنان کوچ کنید و در راه خداوند به وسیله مال و جانتان جهاد نموده، زیرا آن برای شما بهتر است اگر میدانستید) و همچنین به خداوند متعال اطمینان و توکل نمایید، زیرا او فرموده است: (اگر خداوند شما را یاری نماید و پیروز گرداند، کسی نیست که بر شما چیره شود و توان غلبه داشته باشد و اگر او شما را خار نماید، و یاری ننماید، پس چه کسی است که شما را یاری نماید، بعد از او و بر خداوند توکل نمایید ای مومنان)

- خداوند یمن و مردم و اهلش را حفظ نماید، و پیروزی و ظفرمندی برای مجاهدین و رزمندگان بوده باشد و درخواست رحمت و مغفرت برای شهداء و شفا برای زخمی ها می نماییم. (و بگو که حق آمد و باطل گریخت، زیرا باطل همیشه گریختنی و از بین رونده است.) راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.

صادره از انجمن علمای یمن

تاریخ 6 جمادی الآخر 1436ه

برابر با 26/مارس/2015م

 

انتهای پیام

ارسال نظر

آخرین اخبار