مسئول سابق بسیج اساتید گلستان:

علی اصغر نصراللهی نژاد در رابطه با تاثیر FATF در اقتصاد کشور گفت: مشکلات مالی وبانکی به خاطر تحریم های ثانویه آمریکا است نه FATF

FATFرا امضا کنیم باز هم بانک های بزرگ خارجی همکاری  نمی کنند

به گزارش گلستان24،علی اصغر نصراللهی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان درگفت وگو با خبرنگار ما در رابطه با تاثیرFATF در مبارزه با پولشویی گفت: اگرFATFمی خواست باپولشویی مبارزه کند آمریکا را به علت تاسیس داعش موردمحاکمه قرارمی داد.

عضو هیئت علمی دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان ادامه داد: اینهامشکل شان بانظام جمهوری اسلامی ایران است وهدف شان سرنگون کردن نظام است و بحث هایی چون FATFوهسته ای به این خاطر است که نظام جمهوری اسلامی را ساقط کنند و باامضاFATF مشکل حل نخواهدشد.

وی  با تاکید برمطالعه پیشینه کارگروه FATF اظهار داشت: از زمان تشکیل FATF تاالان گروه هایی مثل داعش، القاعده،النصره، منافقین و مجاهدین خلقی که در کشورهای اروپایی هستند، سربر آورده اند. چراهیچ گونه اقدامی ازطرف این سازمان دولتی که حتی شورای امنیت هم توصیه میکند، انجام نشده است.

نصرالله نژاد این تصور که با پذیرشFATF تمام مشکلات اقتصادی کشور رفع می شود را مردود دانست و خاطرنشان کرد: سیستم مالی که اروپا پیشنهادمی کنند اصلا فراگیرنیست بلکه می خواهد به یک بانک واگذارکند و درمقابل آن چندین شرط خفت بارهم گذاشته است،لذا FATFرا امضاهم بکنیم، عدم همکاری بانک های بزرگ خارجی راخواهیم داشت زیرا اینها ربطی به تحریم های اولیه ندارد.

استاد دانشگاه منابع طبیعی و علوم کشاورزی گرگان،در رابطه تقسیم بندی کشورها توسط  FATFتشریح کرد: گروه اول کشورهایی هستند که درارتباط کامل با بندهای FATFهستند مثل آمریکاواسترالیاوژاپن که عضو لیست سیاه نیستند.

وی ادامه داد:گروه دوم  کشورهایی که خودشان را تطبیق می دهند بابندهایFATF مثل عراق وسوریه وکشورهای دیگر که در لیست سیاه هم نیستند.

 نصراللهی افزود:دست سوم هم که غیرهمکارهستند به سمت  FATFنیامدند وهمکارسفیدمحسوب میشوند ودر پول شویی و درکمک به تروریسم هااقدام خاصی انجام نمیدهند اینها در لیست سیاه قرارنگرفتند ویک قانونی دارند که عمل اقدام متقابل درمقابل این دولت هانیازی نیست .

او ادامه داد:دسته چهارم که درحقیقت کشورهایی هستند که این لایحه را نپذیرفتند و در لیست سیاه قرارگرفتند وFATF آن ها را در لیست سیاه قرار داد. مثل کره شمالی و  ایران وچندکشور دیگر.

مسئول سابق بسیج اساتید استان گلستان، ،ادعای بی طرفی FATF را مردود دانست وافزود:اگرقراربود آِن کارگروه بی طرفانه و فقط درتخصص فنی اقتصادی عمل کند پس چرامشکلی برایش ایجادنمیشده و به راحتی منابع دارند ومیتوانند منابع نظامی خودشان را تقویت کنند.

نصراللهی نژاد با اشاره به خروج آمریکا از برجام  تصریح کرد: با خروج آمریکا ازبرجام مشکلات اساسی پیداکردیم و تفکردولت این بودکه میتوانیم برجام را بدون آمریکا ادامه بدهیم مشروط براینکه بقیه وظایف خودشان را انجام بدهند،در حالی که این ها وظیفه ای نداشتند و فقط باید بخشی ازحقوق ملت ایران را  که گرو نگه داشته بودند را بازگردانند وآخر آن را هم به ماندادند.

وی در پایان به تصمیم گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام را موثر دانست واظهار داشت:دولت تفکرش عوض نمیشود واین دولت اسلام انقلابی راقبول ندارد،دولت متاسفانه همان خط رادارد ادامه می دهد ومجمع مصلحت نظام اجازه نخواهدداد.

انتهای پیام

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار