در حکمی از سوی شهردار تهران، "سید مناف هاشمی" که به‌دلیل عملکرد خود در جریان سیل گلستان و غیبت طولانی او در جریان سیل از سوی معاون اول رییس‌جمهور عزل شده بود، به‌عنوان مشاور شهردار تهران در توسعه منابع مالی پایدار منصوب شد.

استاندار عزل شده گلستان مشاور شهردار تهران شد!

به گزارش گلستان۲۴؛ پیروز حناچی شهردار تهران طی حکمی سید مناف هاشمی را به‌عنوان مشاور خود در توسعه منابع مالی پایدار منصوب کرد.

در حالی شهردار تهران این انتصاب را انجام داده که پیش از این مناف هاشمی به‌دلیل عملکرد خود در جریان سیل گلستان و غیبت طولانی او در جریان سیل از سوی معاون اول رییس‌جمهور عزل شده بود!

 

ارسال نظر

آخرین اخبار