یادداشت؛

دکتر کریمی اول: ملت ایران در جنگ اراده ها با داشتن رهبری بصیر وشجاع پیروز شده است.

ملت ها هرگاه در مقابل دشمنان ایستادگی کرده اند پیروز شده اند

به گزارش گلستان24؛دکتر حسین کریمی اول یکی از فعلان فرهنگی رسانه ای استان در یادداشتی نوشت:جنگ اراده ها در طول تاریخ بشر اراده رهبران و ملت ها درتعین سرنوشت آنها درمقابل دشمنان نقش اساسی و راهبردی داشته است و هرگاه درمواجه با دشمنان با اراده ای محکم و استوار ایستاده اند،طعم پیروزی راچشیده اند.

وهرگاه رهبران درمقابل دشمنان مرعوب هیمنه ظاهری آنهاشدند و اراده مقاومت را ازدست داده اند،طعم شکست وخواری راتجربه کرده اند.

مقام معظم رهبری درسخنان اخیر شان درمقابل عربده کشی آمریکایها فرمودند این رویارویی نظامی نیست چون بنانیست جنگی انجام بگیرد،این برخورد،برخورداراده ها است.روز های گذشته مقام معظم رهبری دردیدارنخست وزیر ژاپن با پاسخی قاطع وکوبنده فرمودند:«من شخص ترامپ راشایسته مبادله هیچ پیامی نمیدانم و هیچ پاسخی هم به او ندارم و نخواهم داد»

این موضع معظم له مصداق بارز برخورد اراده ها است که با اقتداروصلابت علوی به رخ جهانیان کشیده شد،تادشمنان بدانند که ملت ایران ورهبر بصیر وشجاع آن درجنگ اراده ها هم باعنایت الهی پیروز میدان خواهد شد.

انتهای پیام/

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار