در روزهای اخیر خبر سفر دکتر سعید جلیلی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و عضو کنونی این شورا به استان گلستان با واکنش قابل تعمق برخی از افراد و جریانات سیاسی در سطح استان مواجه شد .این افراد و جریانات با انتقاد از این سفر، حضور وی در استان گلستان را محل سوال قلمداد می کردند.

کارنامه نامناسب مدعیان آزادی بیان در استان گلستان

به گزارش گلستان 24، نکته جالب در رابطه با برخی از این افراد این است که در سایتها و هفته نامه های منتسب به خود صراحتا نوشتند که دکتر جلیلی نباید به استان بیاید .تو گویی مهمان استان ما دکتر جلیلی نیست و مسعود رجوی سرکرده گروهک تروریستی منافقین است !!!
این عکس العمل رسانه ای و سیاسی در برابر فردی که از جهت جایگاه وی در نظام و پایبندی وی به اصول انقلاب هیچ شکی وجود ندارد، باعث حیرت خیلی از افراد شد .این رسانه ها و سایتهای به ظاهر مدافع آزادی در جریان سفر و روزهای قبل از انجام سفر نیز با بایکوت خبری رویدادهای آن تلاش کردند از کنار آن عبور کنند.
نکته بسیار جالب توجه در رابطه با عکس العمل رسانه ای و موضع گیری سیاسی برخی از فعالان در قبال این سفر این است که مخالفان این سفر در چارچوب جریان سیاسی فعالیت می کنند که همیشه ندای آزادی بیان آن گوش فلک را کر کرده است .ندایی که در صورت صداقت گویندگان آن از ضرورتهای اولیه و بنیادی هر جامعه ای است .
این افرد درموقعیتهای دیگر همواره از این سخن رانده اند که ما باید در جامعه فضا را به گونه ای باز کنیم که همه صداهای متنوع شنیده شود .حال باید سوال کرد که مدافعان این تفکر چرا در مورد دکتر جلیلی این اصل همیشگی خود را فراموش کرده ا ند .باید از این افراد و گروهها سوال کرد که آیا صدا و تفکر دکتر جلیلی حتی در شرایطی که شما آن را قبول نداشته باشید حق بیان و انتشار ندارد .قطعا دارد .
رویکرد رسانه ای و سیاسی برخی از افراد و جریانات نسبت به سفر اخیر نشان دهنده این بود که بر خلاف ادعاهای مطرح شده از جانب این محافل در زمینه اعتقاد به گردش آزاد نظرات و آزادی بیان در جامعه ، دیکتاتوری رسانه ای و ایدئولوژیک آنها بسیار بدتر از سایر جریانات سیاسی است .
حالت سلامت اجتماع این است که ظرفیت و تحمل شنیدن نقطه نظرات و دیدگاههای مختلف در بستر آن فراهم گردد و ما به بهانه برخی از حوادث پیش آمده به فکر تلافی و تکرار رویه های نامناسب نباشیم .پس بیاییم برای اولین بار در حوزه عمل نیز به شعارهای زیبا و جوان پسند مان پایبند باشیم و هر منتقدی را به لقب دلواپس و متحجر به گوشه عزلت نرانیم ./عدالت خواهان

ارسال نظر

آخرین اخبار