دکتر کریمی اول:

دربرخورد بامفسدان ملاحظه اصول گرا،اصلاح طلب،حقوقدان،یقه سفید،باحجاب وبی حجاب،دیپلمات،نماینده مجلس،آقازاده ودیگران نشود.

حضور حجت السلام رئیسی در قوه قضاییه بارقه امید را در دل مردم ایجاد کرده است

به گزارش گلستان24؛دکتر کریمی اول کارشناس مسائل سیاسی طی یادداشتی نوشت: آغاز چله دوم انقلاب و لزوم جراحی سخت ودردناک مفسدان انقلاب اسلامی درحالی وارد گام دوم خود میشود که درگام اول دشمنان برای مقابله با آن ازهمه ابزارها ازجمله تحریم اقتصادی،ترور،آشوب،جنگ تحمیلی،ناتو فرهنگی وغیره بهره برده اند.

دشمنانازعوامل داخلی خود بعنوان پیاده نظام وعناصرنفوذی جهت انحراف وبدنام کردن انقلاب ازطریق رشوه،اختلاس،رانت خواری. ودست بردبه بیت المال بهبهانه امورخیریه ودینی.مال اندوزی نامشروع،احتکار،تشکیل باندهای قدرت وثروت  و غیره اقدام نموده اند.

لذادرآغازگام چله دوم انقلاب اسلامی لزوم جراحی سخت ودردناک فساد ازبدنه انقلاب ضرورتیاجتناب ناپذیراست،چرا که ایننهضت ریشه درتفکرعلوی دارد حکومت علوی یعنی اینکه تادنیارابرلاشخوران بیت المال تنگنکنی ازپای نخواهی نشست،همچنین علی (ع)رابشناسی که شمشیر عدالت رابرگردن زالوصفتان نظام سرمایه داران دنیاگرا نهاد تاحق پایمال شده مستضعفانرابستاند.

لذا انقلاب اسلامی درامتدادحکومتعلوی دربرخورد بامفسدان ملاحظهاصول گرا،اصلاح طلب،حقوقدان،یقه سفید،باحجاب وبی حجاب،دیپلمات،نماینده مجلس،آقازاده ودیگران راندارد واژدهای فساد راباید گردن بزند تابیت المال وحق مردم را لقمه چربنپندارند.

باانتخاب حجه السلام والمسلمین رئیسی بعنوان ریاست قوه قضائیه ازسوی رهبرمعظمانقلاب اسلامی امام خامنه ای عزیز واقدامات قاطع وی دربرخورد بامفسدان درمدت کوتاه مسئولیت بارقه امید را در دل مدافعان انقلاب ایجاد نموده و موجب ترس مزدورانخائن گردیده است ونویدآغازگامدوم انقلاب راباصلابت هرچه تمام ترپس ازجراحی عمیق نفوذی ها وخیانتکاران به آرمانهای انقلابمیدهد.

براساس همین جهت گیری انقلاب اسلامی است که رهبر عزیزمان درسخنان اخیرشان بااطمینان به آینده انقلاب میفرمایندچهل سال دوم جمهوری اسلامیقطعااز چهل سال اول برای مابهتروبرای دشمنان بدترخواهد بود.

انتهای پیام/

ارسال نظر

آخرین اخبار