این روزها خیلی ها ممکن است بگویند این انرژی هسته ای کجا به دردمان می خورد که بخاطر آن از هزاران حق مسلم خود بگذریم. غافل از اینکه این حقوق مسلم در همین حق هم نهفته هستند.

کارکردهای مختلف فناوری هسته ای

به گزارش گلستان 24، این روزها خیلی ها ممکن است بگویند این انرژی هسته ای کجا به دردمان می خورد که بخاطر آن از هزاران حق مسلم خود بگذریم. غافل از اینکه این حقوق مسلم در همین حق هم نهفته هستند.

کارکردها:

یکی از مهم ترین عرصه هایی که دانش هسته ای در آن نقش گسترده و مهمی ایفا می کند، عرصه ی پزشکی است. در مواردی مثل، رادیوگرافی، گاما اسکن، تولید رادیو داروها، استریلیزه کردن هسته ای و میکروب زدایی وسایل پزشکی از پرتوهای هسته ای استفاده می شود.

کارکردهای مختلف انرژی هسته ای

سالانه حدود 800 هزار تا یک میلیون نفر در 125 مرکز پزشکی هسته ای در بیمارستان های کشور از رادیوداروها استفاده می کنند. تولید رادیوداروها در ایران ضمن مزیت اقتصادی ایجاد شده، تحریم های دارویی در زمینه رادیوداروها را تا حد بسیار زیادی بی اثر ساخته است. مسئله ی دیگری که اتکای به کشورهای خارجی را در این زمینه مشکل می کند، نیمه عمر کوتاه برخی داروهاست که عملاً وارداتشان را ناممکن می سازد! برای مثال رادیوداروی «ید123» که برای تشخیص تیروئید به کار می رود، فقط 13 ساعت عمر دارد.

فناوری هسته ای در شناسایی حوزه های آبخیز زیر زمینی، آبهای سطحی و زیرزمینی، کشف و کنترل آلودگی، کنترل نشت و ایمنی سدها و شیرین کردن آب شور و دریا نقش تعیین کننده ای دارد. علی الخصوص که ایران در منطقه ای خشک و نیمه خشک واقع است و منابع آبی اش محدود.

فناوری هسته ای برای بهبود ابعاد مختلف کشاورزی از به سازی و اصلاح ژنتیکی دانه های گیاهی گرفته تا از بین بردن آفات و سرعت بخشیدن به رشد گیاهان به کار گرفته می شود. و در واقع کاربرد این فناوری به نوعی منجر به وقوع انقلابی در کشاورزی و صنایع غذایی شده است.

فناوری هسته ای در افزایش بهره وری و ایمنی صنعت دامپروری و دامپزشکی نقش پر رنگی می تواند داشته باشد. پیشگیریف کنترل و تشخیص بیماری های دامی، تولید مثل دام، تغذیه ی دام، اصلاح نژاد دام، بهداشت و ایمنی محصولات دامی و خوراک دام، از جمله کارکردهای فناوری هسته ای در این زمینه است.

و...

 

ارسال نظر

آخرین اخبار