خاورمیانه نه، غرب سیاه!

غرب‌زدگي، برنامه‌اي است كه از سوي كشورهاي استكباري با هدف استحاله فرهنگي دنبال مي‌شود كه با تغيير اهداف مسلمانان و به حاشيه كشاندن بتواند مسير پيشرفت و وحدت جهان اسلام را به نفع خود تغيير دهد که در اصل بتواند از اين طريق مردم جهان اسلام را به بردگي بکشاند و تحقق اين امر را با القاي بي‌ديني به عنوان تجدد مي‌توان ديد.

غربزدگی و گرایش به فرهنگ و دیدگاه غرب در جوامع اسلامی مانند جامعه اسلامی ایران، چنان رسوخ کرده که بعضا واژه های فرنگی در اعماق ادبیات گفتاری و نوشتاری نفوذ کرده و بی آنکه به علل آن واژه سازی های کاذب پی برده شود، به صورت چشم و گوش بسته مورد پذیرش قرار گرفته اند.یکی از این واژه های وارداتی غرب پسند، کلمه ترکیبی "خاورمیانه" (Middle East) است.

این عبارت که از سوی انگلیسی ها  و فرانسوی ها خلق شده و برای ترویج آن تلاش کرده اند، به معنای مفهومی، به کشورهایی اطلاق می شود که نسبت به کشورهای اروپایی، به ویژه دو کشور فوق، فاصله جغرافیایی متوسطی دارند. براساس این تقسیم بندی واژگانی- جغرافیایی، کشورهای دوردست از اروپا را خاور دور و کشورهای نزدیکتر را خاور نزدیک لقب داده اند.

از لحاظ مرزبندی های سیاسی، کشورهای غربی و جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا جزو خاورمیانه مدنظر اروپایی ها به حساب می آیند و این درحالی است که این منطقه با ابعاد مطرح شده،  تقریباً در مرکز خشکی‌های زمین و نقشه سیاسی جهان واقع شده و همین مساله، خط بطلانی بر آن بازی با واژگانی استعمار با این سرزمین است.

در این میان، حضرت امام خامنه ای که نسبت به مسائل این چنینی همیشه حساس بوده و حتی در مباحث واژگانی نیز موافق وابستگی به فرهنگ غرب نیستند، طی سال های اخیر واکنش های جالبی به این مساله ابراز داشته اند.

خاورميانه

ولی امر فرمودند:  "من اصرار دارم این منطقه را «غرب آسیا» بگویم، نه خاورمیانه. تعبیر خاور دور، خاور نزدیک، خاور میانه درست نیست. دور از کجا؟ از اروپا. نزدیک به کجا؟ به اروپا. یعنی مرکز دنیا اروپاست؛ هر جائی که از اروپا دورتر است، اسمش خاور دور است؛ هر جا نزدیکتر است، خاور نزدیک است؛ هر جا وسط است، خاورمیانه است! این تعریفی است که خود اروپائی‌ها کردند؛ نه، ما این را قبول نداریم. آسیا یک قاره‌ای است؛ شرقی دارد، غربی دارد، وسطی دارد؛ ما در غرب آسیا قرار داریم. بنابراین منطقه‌ ما اسمش منطقه‌ غرب آسیاست، نه منطقه‌ خاورمیانه".

ولی امر در روز عيد فطر سال 91 در جمع مسئولان نظام و سفرای کشورهای اسلامی بار دیگر به این مساله اشاره کرده و فرمودند: "امروز احساس می شود، دیده می شود که این پرده‌ غفلت از روی ذهنهای کشورهای منطقه و ملتهای مسلمان دارد برچیده می شود؛ این را باید مغتنم شمرد. منطقه‌ حساس ما، شمال آفریقا و منطقه‌ غرب آسیا - که اروپائی‌ها به میل خودشان اسم خاورمیانه را روی آن گذاشتند و مرکز حساسِ قلب دنیاست - امروز به برکت بیداری اسلامی، در حال تعیین سرنوشت آینده‌ این منطقه است. این موقعیت را باید بشناسیم، آن را قدر بدانیم؛ نگذاریم این موقعیت مهم و حساس از دست برود".

امام خامنه ای واکنش به این رفتار استعمارگرایانه را در سال های بعد نیز تداوم بخشیدند و کوشیدند تا اذهان نخبگان جهان اسلام و ایران اسلامی را نسبت به این مساله حساس کرده و با بازگشت عنوان این منطقه به همانی که بوده و هست، پای غربی ها را حتی از اصطلاحات جغرافیایی منطقه دور کنند. ایشان در شهریورماه 1392 در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور فرمودند: "آنها حتی محاسبات جغرافیایی را بر مبنای اصالت و برتری دنیای غرب تغییر دادند و اصطلاحات نادرستی همچون خاور نزدیک، خاورمیانه و خاور دور را به‌وجود آوردند". 

با این حساب و توجه بر قدمت تاریخی این منطقه و نیز، دقت در رفتار استعمارگرایانه و خودخواهانه غربی ها که می خواهند در همه چیز خود را محور و مرکز جهان جلوه دهند، و با عنایت به منویات ولی امر مسلمین، شایسته است نخبگان، رسانه های انقلابی و عموم افرادی که عزت و استقلال ملی را بر غرب و غربگرایی ترجیح می دهند، به جای استفاده از واژه جعلی "خاورمیانه"، از عبارت صحیح و منطقی آن "غرب آسیا" استفاده کنند و مقاومت بر اصول را حتی در مقوله واژگانی نیز رعایت نمایند.

ارسال نظر

آخرین اخبار