همین یک مورد برای اثبات کارآمدی جمهوری اسلامی کافی ست

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق، یک کاربر فضای مجازی تصویری از ایران در دو دهه متفاوت را در توییتر منتشر کرد.

ایران ۱۲۹۸:

اشغال ایران بدست انگلیس و نسل کشی نیمی از جمعیت ایرانیان، بدون کوچکترین مقاومت از جانب حکومت وقت

ایران ۱۳۹۸:

توقیف چهار نفتکش انگلیسی به دست ایران، بعلت آلوده کردن خلیج فارس

همین یک مورد برای اثبات کارآمدی جمهوری اسلامی کافی ست

3047810

3047809

ارسال نظر

آخرین اخبار