ملت اینبار برای تشکیل دولت رئیسی جدی هستند

به گزارش گلستان ۲۴؛ به نقل از مشرق یک کاربر در توئیتی نوشت: بخشهایی از مدیریت کشور، ماهواره به فضا میفرستد و واکسن کرونا کشف می کند اما دولت از مدیریت مرغ و برق عاجز است. بیش از ۴۰ سال دوستان آقای

همتی و روحانی مردم را از چشیدن طعم پیشرفت محروم کردند. نظرسنجی ها می گوید ملت اینبار برای تشکیل اولین دولت متخصصِ کارآمد با رئیسی جدی هستند.

3160104

ارسال نظر

آخرین اخبار